Image
Två studenter på glas- och metallingenjörsutbildningen

Är du intresserad av att ta emot praktikanter från YH-utbildningen i Lerum?

INFORMATION TILL DIG SOM DRIVER FÖRETAG I GLASBRANSCHEN
Vill du ta emot unga, hungriga studenter som läser till glas- och metallingenjör på Lerums vuxenutbildning på praktik? Då gör du helt rätt och har en berikande tid framför dig! Hösten 2021 startar en ny utbildning med 14 studerande som ska ha praktik. Utbildningen omfattar två perioder av Lärande i arbete (LIA), sammanlagt tre praktikperioder. Nedan finner du information om vad du som arbetsgivare bidrar med.

Varför ska man som företag ta emot en studerande på LIA?

Att ta emot en studerande ger företag chansen ta emot en potentiell ny medarbetare. Företaget lär upp personen från grunden och formar hen till just deras verksamhet. Det är inget anställningskrav efter avslutad LIA men är man i rekryteringsbehov kan det här vara ett första steg.

Som LIA-företag kan ni få in ny kompetens då de studerande kan tillföra kunskap som de har införskaffat sig under sin utbildning i form av digitalisering, miljöarbete och effektiv projektledning. Företag som har tagit emot studerande har varit mycket nöjda och tycker att de studerandes närvaro har skapat en positiv stämning på företagen. Det studerande har även tillfört mycket till företagen och några av det studerande har blivit anställda efter avslutad utbildning.

LIA 1 (Lärande i arbete) Verkstad och montage

Som LIA-företag åtar du dig att tillsammans med Lerums vuxenutbildning planera upp LIA-perioden för den studerande så att hen får möjlighet att se alla de moment som ingår i produktionen i verkstad och under montage. LIA 1 verkstad är uppdelad i två perioder där den studerande är ute på företag i 4 veckor i sträck. LIA 1 verkstad varvas med glas- och metallkonstruktion, yrkesrelaterade IT-verktyg samt Byggteknik för att de studerande ska få teori kopplat till praktik. LIA-företaget ansvarar för att handledaren har den kompetens som krävs för att kunna handleda den studerande i de arbetsuppgifter som ingår i verkstad och montage. Handledareskapet kan vara delat på olika personer som ansvarar över olika moment.

LIA 1 Verkstad och montage är utlagd på perioderna:

Höst 2021  v. 48 - 51  22 november – 17 december
Vår 2022 v. 8 - 11  21 februari – 18 mars

Den studerande ska delta i vanligt förekommande arbete på arbetsplatsen, och få kunskap om de arbetsuppgifter, frågeställningar och processer som utgör arbetet i verkstaden och under montage.

Under LIA 1 fördjupar eleven sina kunskaper i den praktiska verksamheten på ett eller flera företag inom verksamhetsområdet.

Företaget lånar ut skyddskläder om möjligt annars står skolan för det. I avtalet som skrivs med företaget ansvarar LIA-företaget för att skyddsgenomgång görs i samband med LIA-periodens start.

LIA 2 (Lärande i arbete) Kontor

LIA 2 Kontor är de studerandes längsta och avslutande LIA-period. Det är här de kommer att få praktisera de kunskaper som de har lärt sig under utbildningens samtliga kurser där projektledning och entreprenadsjuridik är den största kursen. Företaget gör en planering med Lerums vuxenutbildning där den studerande ska vara med och insatt i ett pågående projekt för att praktisera följande:

Hur yrkesrollen använder sig av de erhållna kunskapsmålen 1-12 på arbetsplatsen, samt hur de färdigheter den studerande tillägnat sig leder till en samlad kompetens för yrket.

 1. Nomenklatur och begrepp inom glas- och metall, samt inom bygg- och anläggningsprocessen.
 2. Upphandlingsjuridik, entreprenadjuridik och konsumenträtt
 3. Projektets faser inklusive projektering
 4. Ekonomi i projekt och process
 5. Miljö och arbetsmiljö
 6. Byggandets lagar och regler
 7. Verktyg för kvalitet i projekt och process
 8. Ledarskap och entreprenörskap
 9. Produktionsmetoder och metodval
 10.  Material och materialval
 11. Grunder i cad och andra ritningssystem
 12. Kommunikation, muntligt och skriftligt på svenska och engelska

Inför LIA 2 Kontor gör Lerums vuxenutbildning en planering med företaget innan den studerande startar. Utbildningsledaren kommer ut tillsammans med den studerande för att säkerställa att alla kursmål kommer att kunna uppnås. Den handledarledda tiden som LIA omfattar är 20 timmar per vecka. Den studerande kan alltså få uppdrag som hen kan göra självständigt eller få material att läsa in för att få förståelse för de olika momenten i projektets faser.

Som LIA-företag kan både företag och handledare kontakta utbildningsledare för att få stöttning och hjälp under LIA-perioden. Utbildningsledaren gör en avstämning inledningsvis för att se så att planeringen fungerar och följs och reviderar om det behövs. Det sker en avstämning efter ca 4 veckor för att se progression. Under LIA 2 kontor ska de studerande även ha tid för sammanställning av sitt material för att kunna förbereda examensarbetet som är en projektbeskrivning av det projektet som hen har arbetet med. Den studerande lånar dator från skolan med CAD-program. Företaget ser till så att den studerande har tillgång till de ritprogram som företaget använder. I avtalet som skrivs med LIA-företaget säkerställs all sekretess.

LIA 2 Kontor är utlagd på perioden:

Höst 2022 v. 36 – 47  5 september – 25 november

Kontaktuppgifter utbildningsledare på Lerums vuxenutbildning:

Susanne Petersson
susanne.petersson@lerum.se
Tel. direkt: 0302-52 10 42
SMS: 0761295528

"Att ta emot praktikanter är berikande på alla sätt och vis"

Markus Broman

Markus Broman är VD på Eklunds Glas i Västerås, ett av företagen som har en glas- och metallingenjör i utbildning. Markus är stor förespråkare av all form av vidareutbildning och blev mycket glad när medarbetaren Ali Shire kom med önskemålet om att få studera vidare vid yrkeshögskolan i Lerum. Hösten 2019 antogs Ali till utbildningen i vilken det ingår tre praktikperioder på företaget.
Läs intervjun med Markus.