"Att ta emot praktikanter är berikande på alla sätt och vis"

Image
Markus Broman

Markus Broman är VD på Eklunds Glas i Västerås, ett av företagen som har en glas- och metallingenjör i utbildning. Markus är stor förespråkare av all form av vidareutbildning och blev mycket glad när medarbetaren Ali Shire kom med önskemålet om att få studera vidare vid yrkeshögskolan i Lerum. Hösten 2019 antogs Ali till utbildningen i vilken det ingår tre praktikperioder på företaget.

De två första inom verkstad och montage med syfte att delta i vanligt förekommande arbeten för att få kunskap om arbetsuppgifter, frågeställningar och processer. Den tredje och avslutande praktiken sker på kontor för att eleven ska få praktisera alla kunskaper från utbildningens samtliga kurser där projektledning och entreprenadjuridik utgör de största delarna.

Glas- och metallingenjörsutbildningen, ett sätt att få personal att växa

Ali Shire arbetar sedan flera år tillbaka hos Eklunds Glas i Västerås och är en mycket uppskattad och omtyckt medarbetare.

– Ali är en klippa som vi har velat satsa på. Han är driven och väldigt engagerad så när han föreslog att han skulle gå glas- och metallingenjörsutbildningen blev vi glada. Vi visste att han ville utvecklas och nu erbjöds möjligheten trots att vi är ett relativt litet företag som inte har samma möjligheter till kompetensutveckling som exempelvis ABB, säger Markus. 

Markus är stor förespråkare av all form av vidareutveckling. I Alis fall handlade det om att få behålla en värdefull medarbetare men som företagsledare menar han att det också är ett ansvar att säkra branschens framtida kompetensförsörjning och se till varje enskild medarbetares bästa.

– Visst finns det viss risk att kompetenshöjande åtgärder kan leda till att medarbetare går vidare till andra arbeten hos branschkollegor men det viktiga är att de trivs med det de gör, det är då de är som värdefullast. Det räcker inte att bara se till sitt eget här och nu, vi har ett ansvar gentemot medarbetaren och branschen.  

Varför tar ni emot praktikanter?

Att få in unga, hungriga personer i verksamheten ger glädje som får övriga att steppa upp. Det blir en annan chargong och de flesta är glada över att få dela med sig av sin kunskap. Det ligger i vår natur att vi vill vara duktiga och när vi får möjlighet att visa vad vi kan känner vi stolthet.

Genom åren har Eklunds Glas tagit emot många praktikanter, särskilt från gymnasier med inriktning bygg.

– Vi ser det som ett sätt att hjälpa till men gör det också för att säkra framtida kvalificerad personal inom branschen. Att ta emot praktikanter är berikande på alla sätt och vis, menar Markus.

Vilken kunskap praktikanterna får med sig beror mycket vilket företag de väljer att praktisera på. En hel del de lär sig är allmänt men det finns också mycket som är företagsspecifikt. Branschen är mångfacetterad med ett stort utbud av produkter och tjänster inom glas. Det finns också många olika system och programvaror i bruk och företagen har olika arbetsmodeller. Eklunds Glas arbetar exempelvis med både små och stora entreprenader och har egen tillverkning av aluminiumpartier. För beredning och kalkylering använder de mjukvaran från sin tyska systemleverantör.

Markus ser inte Ali som praktikant, han är tjänstledig för att studera vidare. Efter flera år i branschen har Ali redan en hel del kunskap med sig varför ”praktiken” i verkstaden inte var något nytt för honom. Nytt blir istället att se kontorssidan i den tredje och avlutande praktikperioden och då är det extra bra att ha med sig erfarenhet från verkstadsgolvet. Markus menar det är värdefullt med personal som förstår hela kedjan och komplexiteten i processen. Nyckeln till framgångsrikt arbete ligger i kommunikationen, både internt och med beställare.

Hur mycket arbete är det att ta in en praktikant?

– Det beror helt på förkunskaperna hos dem vi tar in. Visst är det lite merarbete men det ger så mycket tillbaka!

Utmaningen är att hitta arbetsuppgifter på rätt nivå vilket beror helt på individen och drivet hos personen i fråga. Studenterna som väljer glas- och metallingenjörsutbildningen är genomgående motiverade och ambitiösa. De vill lära sig så mycket som möjligt och är ivriga att få omsätta sina teoretiska kunskaper i praktiken. Vad gäller Ali har han redan det praktiska, för honom är teorin ny och det blir en spännande utmaning att praktisera på kontoret. Markus ser fram emot att ge honom mindre projekt där han kan ta hand om allt från att ringa och beställa material till att prata med kunden, boka montage och elektriker samt göra enklare produktions- och tidsplanering.

Vad är det bästa med praktikanter?

Praktikanter kommer in med nya ögon, ställer relevanta frågor som får dig att reflektera och i bästa fall omvärdera till det bättre. De arbetsuppgifter du gör i rena farten utan att fundera över hur och varför kan för någon i början på sin karriär vara jättespännande och sätta igång mycket tankeverksamhet. Ta dig tid att lyssna, kanske har vi något att lära av de yngre generationerna som många gånger är så kallade ”digital natives”. Sätt dem på att lusläsa kontrakt, drifta underhåll, se över garantisedlar eller åka ut för att måtta, fota och dokumentera. Sådant du själv kanske tycker är tråkigt är intressant för en praktikant och de kommer sannolikt vara noggrannare än du. Underskatta heller inte möjligheten att forma en potentiellt framtida medarbetare utefter verksamhetens behov.  

Att ta in praktikanter kan också öka den kulturella mångfalden och leda till en jämnare könsfördelning. Kvalifikationerna går naturligtvis först vid anställning men det är något alldeles särskilt med att få se hur en varierad sammansättning av oliktänkande teammedlemmar kan få hela verksamheten att plötsligt lyfta.

Glas- och metallingenjörsutbildningen

Markus tycker att glas- och metallingenjörsutbildningen har en bra bredd och lyfter som exempel fram juridiken som han menar är viktig att ha koll på.

– Det är värdefullt att utbildningen är både teoretisk och praktisk och bygger på hur branschen fungerar. Den är den enda i sitt slag och passar småföretagen väldigt bra. Jag tror också att den lämpar sig väl för familjeföretag som står inför ett generationsskifte, där barnen är på väg in i verksamheten och tänkta att så småningom ta över.

Rekrytering och anställning

Det bästa är enligt Markus att kunna rekrytera internt och skapa de kompetenser verksamheten behöver inhouse. Han menar att det känns extra bra att kunna lyfta den personal som gjort bra ifrån sig och som ledningen litar på, det blir en mjuk övergång.

– Vi behöver ta in nytt folk för att fylla på och här ger praktik oss möjlighet att testa om en person är rätt för verksamheten. I Eklunds fall har det varit lyckosamt, flera i personalen började som praktikanter redan under gymnasietiden, säger Markus.

Långsiktigt tänk

Bygg- och fastighetsmarknaden är en bred och spännande bransch men dess många egenheter gör det svårt att rekrytera från andra branscher. Det råder stor brist på kvalificerad personal och även om rubrikerna för tillfället förutspår en konjunkturnedgång gäller det att tänka framåt. Det räcker med en längre sjukskrivning för att problem kan uppstå i verksamheten. De flesta företagen är relativt små och har därför inte möjlighet att ha backup på alla positioner.

Framtiden

Förutom att vidareutbilda är det också viktigt att få in helt nya medarbetare in i branschen, sådana som inte redan kommer från glas. Särskilt på tjänstemannasidan finner Markus det svårt att hitta personal och menar därför att glas- och metallingenjörsutbildningen är ett mycket bra sätt forma medarbetare utifrån verksamhetens behov.

– Att ha med sig både verkstads- och kontorsperspektivet gör dessutom att vi undviker ”vi och dom”-tänket och blir mer sammansvetsade som företag.

Stöttning från skolan

Susanne Petersson, utbildningsansvarig på yrkeshögskolan i Lerum, är en klippa som finns till hands genom hela utbildningen. Markus har ännu inte behövt hennes stöd men känner att det är skönt att veta vart han ska vända sig om frågor uppstår.

– Susanne är väldigt hjälpsam och mån om sina studenter. Hon har ett flertal gånger kontaktat oss för att höra om allt går som det ska och erbjudit oss råd om handledning eller guidning genom de olika momenten praktikanterna ska genomgå. Skolan erbjuder också noggrant utarbetad dokumentation, berättar Markus.

Markus rekommenderar varmt glas- och metallingenjörsutbildningen till alla dem som har drivna medarbetare som vill vidareutvecklas.

– Ur företagssynpunkt har du absolut inget att förlora genom att peppa din personal att vidareutbilda sig. Det värsta som kan hända är ju bara att de går tillbaka till sina gamla uppgifter, det bästa är om de med ny kompetens kan lyfta bolaget.

Läs också intervjun med Ali Shire som går utbildningen till glas- och metallingenjör och arbetar på Eklunds Glas.

Vill du veta mer?