Länktips - avtalsrörelse

Tidningen Näringslivet 
- en företagsnära nyhetstjänst för alla som är intresserade av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik som ägs av Svenskt Näringsliv.

Märket: En arbetsordning för hur lönerna ska bestämmas 
- filmklipp där Svenskt Näringsliv förklarar Industriavtalets normerande roll.

Medlingsinstitutet 
- en statlig myndighet med den övergripande uppgiften att verka för en väl fungerande lönebildning.

Svenskt Näringslivs ordlista för avtalsrörelsen

Svenskt Näringsliv