Image
Logotype - SM i konstinramning 2022

Arbetar du professionellt med konstinramning i Sverige?

– Välkommen att tävla i SM i Konstinramning!

SM i Konstinramning avgörs vartannat år i samband med Glasbranschföreningens branschträff Glasdagen. Nästa tävling arrangeras i februari 2022.

Bedömningskriterier

Tävlingsbidragen bedöms av en professionell jury, som granskar och bedömer varje inramning utifrån kriterierna val av material, noggrannhet i arbetet samt helhetsintryck, kreativitet och estetik. Hur väl inramningen följer temat bedöms också. Juryn utser 1:a, 2:a och 3:e pris.   

Tävlingsregler och instruktioner 

Uppdateras i samband med att anmälan öppnar i november 2021.

  • Alla konstinramare verksamma i Sverige är välkomna att delta i tävlingen.
  • Tävlingsbidraget kan utgöras av bilder och/eller objekt med koppling till årets specifika tema (OBS, temat för 2022 är ännu inte presenterat).
  • Det förenade yttermåttet får högst vara 140 cm (t.ex. 60x80 cm).
  • När arbetet är klart skickas information om vem som har gjort inramningen samt en bild på färdig inramning med e-post till karin.lindskog@gbf.se.
  • Information om materialval (innehållsdeklaration) ska fästas på baksidan av inramningen. OBS! För att granskarna ska kunna göra en opartisk bedömning är det av yttersta vikt att inget person- eller företagsnamn syns på inramningens fram- eller baksida. Tävlingsbidraget ska skickas/lämnas till Glasbranschföreningens kansli och finnas där senast på angivet datum. Besöks-/leveransadress: Skeppsbron 40, 111 30 Stockholm.
  • Som tävlingsdeltagare ansvarar du själv för att ta med ditt bidrag efter prisutdelningen på Courtyard by Marriott 4 februari i Stockholm.

Tävlingen avgörs på Glasdagen

Tävlingen avgörs i samband med Glasbranschföreningens branschträff Glasdagen. De tävlande bidragen ställs ut på plats och kan beskådas under hela dagen. Deltagarna på Glasdagen får också möjlighet att rösta på sin favorit, vilken tillkännages i samband med prisutdelningen under galamiddagen.

Anmälan och anmälningsavgift

Anmälan för SM i konstinramning 2022 öppnar i november 2021.

Anmälningsavgiften till SM i Konstinramning är 450 kr (exkl. moms) för medlem i Glasbranschföreningen och 900 kr (exkl. moms) för icke medlem. Avgiften faktureras efter anmälan och är en bekräftelse på deltagande i tävlingen. Din anmälan är bindande och anmälningsavgift återbetalas ej.

Relaterade sidor

Vill du veta mer?

Karin Lindskog

Utbildning och rekrytering / Projektledare konstinramning
Telefon:
08-453 90 73
E-post:
karin.lindskog@gbf.se