Image
En hand håller upp en jordglob i glas mot blå himmel

Cirkulära glasflöden - inspiration och coachning

Datum och tid:
till
Typ:
Möten och events
Plats:
Digitalt möte

Välkommen på en digital träff där vi bjuder på inspiration och kunskap om hur du kan ta nästa steg för mer cirkulära glasflöden. Vi berättar också om möjligheten till kostnadsfri coachning av experter från IVL Svenska Miljöinstitutet och CCBuild.

Under seminariet bjuder vi på inspiration från verksamheter som på olika sätt arbetar med cirkulära flöden inom glasbranschen. Vi berättar även om möjligheten att delta i Omställningslyftet. Ett projekt där företag (med upp till 249 anställda) genom ett samarbete mellan projektet, IVL Svenska Miljöinstitutet och CCBuild, kostnadsfritt kan delta i ett coachningsprogram som syftar till att ge företaget stöd att utifrån sina specifika förutsättningar arbeta mer cirkulärt. I erbjudandet ingår ett uppstartsmöte och upp till åtta timmar enskild kostnadsfri coachning.

Program för seminariet

 • Välkomna hälsar Melinda Lemke, Glasbranschföreningen och Carina Loh Lindholm, CCBuild 
 • CCBuild berättar om möjligheter till coachning via Omställningslyftet 
 • Sandra Moberg, IVL, presenterar resultat från studien cirkulära materialflöden i glasbranschen
 • Maja Lindborg, Kaminsky Arkitektur, presenterar guiden "Öppna din dörr" och erfarenheter från cirkulära projekt
 • Mathias Almstedt, ACC Glas och Fasadkonsulter, berättar om möjligheter med renovering/uppgradering av befintliga glaspartier
 • Fredrik Liliedahl från UBA berättar om projektet där fönster från en glasfasad (Orkanen) har återbrukats i ett parkeringshus
 • Christina Stålhandske från Ragn-Sells berättar om hur vi säkerställer att planglas återvinns till nytt planglas

Öppna anmälningsformuläret för seminariet

Mer om Omställningslyftet

Så här kommer det att gå till:

 • Du anmäler intresse via detta formulär
 • Det är viktigt att du anger att din verksamhet önskar coachning av IVL Svenska Miljöinstitutet i samarbete med CCBuild för att förfrågan ska hamna rätt. 
 • Coachningen inleds med ett startmöte där ni berättar om förutsättningar i just er verksamhet. Tillsammans tar ni fram förslag på vilka delar som kan vara lämpliga att IVL:s experter i cirkulärt byggande ger vidare coachning i. Det kan vara allt från rådgivning kring utformning av interna rutiner och måldokument, klimatberäkningar som visar potentialen med återbruk eller stöttning i hur ni kan implementera arbetssätt i enlighet med cirkulära principer och med återbruksfokus i organisationen.
 • Ni kan få kostnadsfri stöttning av IVL:s experter upp till cirka åtta timmar. För att ta del av stödet behöver ni lämna in ett intyg om försumbart stöd. 

Omställningslyftet är ett projekt som pågår fram till augusti 2023 med stöd från Tillväxtverket. Projektet har som syfte att coacha, inspirera och synliggöra för företag och organisationer vilka steg de kan ta för att komma vidare i klimatomställningen.

Omställningslyftet riktar sig till alla små och medelstora företag i Sverige (det vill säga upp till 249 anställda) och de som deltar i aktiviteter gör det med statligt stöd från Tillväxtverket och Europeiska Regionala Utvecklingsfonden (ERUF). Det innebär att stödet är kostnadsfritt och ditt företag signerar ett intyg om försumbart stöd. 

Ta chansen att få hjälp att ställa om just din verksamhet!

Läs mer om Omställningslyftet på IVL:s webbplats

 

Medfinansieras av Europeiska unionen