Image
Ordet "risk" visas i versaler i förgrunden. I bakgrunden ses en person arbeta vid en dator.

Digital härdplastutbildning - gå när du vill

Datum och tid:
Typ:
Utbildning – Arbetsmiljö
Plats:
Digital kurs

Observera att du kan gå utbildningen när du vill (tar cirka en timme att slutföra)

Detta är en utbildning i arbete med härdplast och allergiframkallande produkter enligt AFS 2014:43. Utbildningen är webbaserad och tillhandahålls av Altea i samarbete med Glasbranschföreningen. Utbildningen uppfyller kraven på teoretisk utbildning för härdplaster som isocyanater, akrylater märkta med H317 eller H334 etc. i enlighet med AFS 2014:43, kemiska arbetsmiljörisker, 37§.

Syfte

Ge kunskap om lagar och regler för hantering och arbete med härdplaster samt ökad kunskap om härdplaster och de kemiska och medicinska hälsorisker de medför. 

Kursens mål

Efter genomförd utbildning har deltagaren obligatoriska kunskaper om de risker som arbete med härdplaster innebär och vilka skyddsåtgärder som kan behöva vidtas för arbetet ska kunna utföras på ett säkert sätt.

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till personer som leder eller aktivt sysselsätts i arbete med allergiframkallande kemiska produkter eller behöver ha kunskap om härdplaster.

Kursinnehåll:

  1. Inledning
  2. Avsnitt 1 – Kemikalier och information om kemikalier
  3. Avsnitt 2 – Risker med kemikalier
  4. Avsnitt 3 – Härdplaster
  5. Avsnitt 4 – Risker med härdplaster
  6. Avsnitt 5 – Lagar och förordningar
  7. Utvärdering
  8. Avslutning och intyg

Kurslängd

Detta är en webbaserad utbildning som tillhandahålls av Altea i samarbete med Glasbranschföreningen. Utbildningen kan genomföras när som helst och tar cirka en timme.

Kursavgift

750 kr, exkl. moms.

Övriga upplysningar

Efter genomförd utbildning får deltagaren ett intyg som är giltigt i fem år.