Image
Illustration föreställande två personer som gör ett klimatbokslut

Digital workshop - Uppstart av verktygsrevidering

Datum och tid:
till
Typ:
Möten och events
Plats:
Webbinarium

Den 23 november bjuder konsultbyrån 2050, som utvecklat Glasbranschföreningens verktyg för klimatbokslut, in alla leverantörer till en öppen workshop för att förklara metodiken bakom verktyget, hur utsläppsfaktorerna beräknas och samla in feedback direkt från dig som levererar material till Glasbranschföreningens medlemmar.

Workshopen omfattar bland annat:

  • Övergripande presentation av verktyget
  • Ingående presentation av beräkningsmetodiken och hur leverantörskedjans utsläpp uppskattas
  • Vilken typ av data som är användbar för att förbättra verktyget framöver
  • Diskussion och frågestund samt insamling av feedback på förbättringar.
     

Medlemsservice
Med erbjudandet om denna kostnadsfria workshop vill vi vara transparenta med vårt arbete och fördjupa dialogen med dig som leverantör. Det är viktigt att datan för klimatbokslut är uppdaterad och rättvisande för att verktyget ska få önskat genomslag och hjälpa branschen i det viktiga arbetet att uppnå klimatmålen satta av Sveriges Riksdag.