Image
En ljusblå elbil i genomskärning

El- och hybridfordonsutbildning

Datum och tid:
till
Typ:
Bilglasutbildning
Plats:
Glasskolan i Katrineholm

Högvoltsfordon är ett komplext område och nytt för de flesta som på ett eller annat sätt hanterar de här fordonen som blir allt vanligare på våra vägar. Kursen tar upp flera intressanta ämnen där vi förmedlar så mycket som möjligt av den tillgängliga informationen på ett objektivt sätt. Innehållet i utbildningen kommer kontinuerligt utvecklas i takt med ny forskning och lagstiftning.

Kursens mål

Ge mer kunskap, en bättre känsla och säkerhet för hur man hanterar ett elektriskt fordon i det dagliga arbetet.

Målgrupp

El- och hybridfordonskursen vänder sig till dig som kommer i kontakt med fordon med elektrisk framdrivning.

Kursinnehåll:

 • Elbilens historik fram till idag
 • Grundläggande elkunskap
 • De olika hybridkonstruktionerna
 • Lagar och regler
 • Personfaran
 • Ansvarsfrågor
 • Räddningskedjan
 • Batterikonstruktion
 • Laddning
 • Brand
 • Säkerhet

Kursort

Glasskolan Katrineholm

Kursledare

Utbildare från Training Partner

Kurslängd

1 dag

Kurstider

Kl. 09:00 – 16.00

Kursavgift

3 800 kr exkl. moms

I avgiften ingår för- och eftermiddagsfika samt lunch

Av- och ombokningsregler:

 • Bokning till kurser, seminarier och temadagar är bindande. Fri avbokning senast 15 dagar före kursstart.
 • Vid avbokning senare än 15 dagar men senast 7 dagar före kursstart, debiteras halva kursavgiften.
 • Vid avbokning senare än 7 dagar före kursstart, debiteras hela kursavgiften.
 • Om man uteblir från kursen utan att ha gjort en avbokning, debiteras hela kursavgiften.
 • Byte av deltagare kan ske när som helst före eller i samband med kursstart utan kostnad. Men kom ihåg att meddela Glasbranschföreningen bytet!
 • Ombokning till annat kurstillfälle kan göras en gång och då senast 15 dagar innan kursstart. Vid ombokning betalas fakturan för originalkursen.
 • Vid sjukdom kan senare av- och ombokning göras skriftligt. Läkarintyg skickas till GBF inom 30 dagar
 • Glasbranschföreningen förbehåller sig rätten att ställa in eller flytta fram utbildningen vid för lågt deltagarantal eller vid föreläsarens förhinder. Vid inställd kurs meddelar vi er senast 14 dagar innan kursstart.
 • Vid inställd kurs står Glasbranschföreningen inte för kostnader för bokade resor och hotell.
 • För digitala kurser anger Glasbranschföreningen vilken teknisk utrusning som krävs. Kursdeltagaren ansvarar för att utrustningen är den rätta.

Vill du veta mer?

Kontakta Richard Gavaller, projektledare bilglas, Glasbranschföreningen: 070-575 90 71, richard.gavaller@gbf.se