Image
Vit elbil på laddning. I bakgrunden solcellspaneler.

El- och hybridfordonsutbildning

Datum och tid:
till
Typ:
Bilglasutbildning
Plats:
Glasskolan i Katrineholm

Högvoltsfordon är ett komplext område och nytt för de flesta som på ett eller annat sätt hanterar de här fordonen som blir allt vanligare på våra vägar. Kursen tar upp flera intressanta och viktiga ämnen där vi förmedlar så mycket som möjligt av den tillgängliga informationen på ett objektivt sätt. Innehållet i utbildningen utvecklas kontinuerligt i takt med ny forskning och lagstiftning.

Kursens mål

Ge mer kunskap, en bättre känsla och säkerhet för hur man hanterar ett elektriskt fordon i det dagliga arbetet.

Målgrupp

El- och hybridfordonskursen vänder sig till dig som kommer i kontakt med fordon med elektrisk framdrivning.

Kursinnehåll:

 • Introduktion
 • Grundläggande el- och högvoltslära
 • Grundläggande teknik i elmotorer
 • Grundläggande teknik för hybridfordon
 • Säkerhet runt elfordon enligt branschens nya standard
 • Risker och konsekvenser
 • Åtgärder för att minska risker med elfordon

Kursort

Glasskolan Katrineholm.

Kursledare

Utbildare från Training Partner.

Kurslängd

1 dag.

Kurstider

Kl. 09:00–16.00

Kursavgift

3 800 kr exkl. moms.

I avgiften ingår för- och eftermiddagsfika samt lunch.

Max antal deltagare

12 st.

Sista anmälningsdag

14 dagar innan utsatt kursdatum. 

Av- och ombokningsregler:

 • Bokning till kurser, seminarier och temadagar är bindande. Fri avbokning senast 15 dagar före kursstart.
 • Vid avbokning senare än 15 dagar men senast 7 dagar före kursstart, debiteras halva kursavgiften.
 • Vid avbokning senare än 7 dagar före kursstart, debiteras hela kursavgiften.
 • Om man uteblir från kursen utan att ha gjort en avbokning, debiteras hela kursavgiften.
 • Byte av deltagare kan ske när som helst före eller i samband med kursstart utan kostnad. Men kom ihåg att meddela Glasbranschföreningen bytet!
 • Ombokning till annat kurstillfälle kan göras en gång och då senast 15 dagar innan kursstart. Vid ombokning betalas fakturan för originalkursen.
 • Vid sjukdom kan senare av- och ombokning göras skriftligt. Läkarintyg skickas till GBF inom 30 dagar
 • Glasbranschföreningen förbehåller sig rätten att ställa in eller flytta fram utbildningen vid för lågt deltagarantal eller vid föreläsarens förhinder. Vid inställd kurs meddelar vi er senast 14 dagar innan kursstart.
 • Vid inställd kurs står Glasbranschföreningen inte för kostnader för bokade resor och hotell.
 • För digitala kurser anger Glasbranschföreningen vilken teknisk utrusning som krävs. Kursdeltagaren ansvarar för att utrustningen är den rätta.

Vill du veta mer?

Kontakta Richard Gavaller, projektledare bilglas, Glasbranschföreningen: 070-575 90 71, richard.gavaller@gbf.se