Image
Tre granskare studerar en inramning

Gesällprov i konstinramaryrket

Datum och tid:
till
Typ:
Gesäll- /yrkesprov
Plats:
Glasskolan i Katrineholm

Gesällprovets samtliga praktiska uppgifter bedöms och betygsätts av yrkeskunniga granskare. Ett godkänt gesällprov ger dig möjlighet att ansöka om ett gesällbrev hos Sveriges Hantverksråd. Genom att ha ett gesällbrev får du även möjlighet att senare gå mästarbrevsutbildningen.

Genomförande

Gesällprovet består av fem praktiska uppgifter och ett teoretiskt 
prov. Godkänt teoretiskt prov är ett krav för att få genomföra det praktiska provet.
Kontakta Jessica Blixt, jessica.blixt@gbf.se, 08-453 90 77, för mer information.

Provmoment

  • Teoretiskt digitalt prov måste vara godkänt senast två veckor innan det praktiska provtillfället
  • Genomgång av en svävande inramning - Tas med till provtillfället
  • Genomgång av en enkel objektsinramning - Tas med till provtillfället
  • Åldersbeständig standardinramning av konst på papper med dubbel passepartout - Bättring och lagning av hörn
  • Uppspänning och inramning av stafflikonst - Bättring och lagning av hörn
  • Passepartoutskärning med flera öppningar

Testa maskiner

Under gesällprovets första dag finns tid avsatt för att testa maskinerna/utrustningen i inramningsverkstaden på Glasskolan. 

Målgrupp

Konstinramare med tre års dokumenterad erfarenhet av inramningsverksamhet.

Avgift

Kostnaden för det teoretiska provet är 500 kr exkl/deltagare för samtliga provtagare.
Det praktiska provet är kostnadsfritt för medlemmar i Glasbranschföreningen.
För icke medlemmar är kostnaden 4 500 kr exkl moms.

Provtagaren, oavsett om man är medlem i Glasbranschföreningen 
eller inte, får själv bekosta rese‐ och eventuella logikostnader.  

Anmälan

OBS! Antalet platser är begränsade.

När du har anmält dig kommer du att bli uppringd av en av granskarna som ger dig mer information om både den praktiska och den teoretiska delen av gesällprovet.