Image
Kongresslogga 2021

Glasbranschföreningens kongress

Datum och tid:
till
Typ:
Möten och events
Plats:
Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm

Glasbranschföreningens Kongress hålls vartannat år och samlar företag från hela branschen. På Kongressen lyssnar vi till spännande föredragshållare och diskuterar angelägna framtidsfrågor. Viktigast av allt är föreningsmötet, vilket är föreningens högsta beslutande organ. Föreningsmötet samlar branschen till en gemensam handlingslinje för de kommande åren och här väljs även föreningens styrelse.

Näringslivets Hus, 30 september 2021

Glasbranschföreningens kongress och föreningsmöte arrangeras vanligtvis i april månad, men på grund av pandemin har årets möte flyttats fram till 30 september 2021. Vi kommer att hålla till i Svenskt Näringslivs lokaler (Näringslivets Hus, Storgatan 19) i Stockholm. Vi börjar med gemensam lunch för dem som vill kl. 12.00-13.00 och därefter pågår mötet/kongressen mellan kl. 13.00 och 16.45, inklusive fikapaus. 

På grund av pandemin blir det dessvärre ett mer nedtonat upplägg än vad vi är vana vid. Vi kommer exempelvis inte att samlas till en stor middag på kvällen, utan avslutar istället med ett mingel med start cirka kl. 16.45 och slut kl.18.30.

Program

12.00 Mingellunch
13.00 Årsmöte
15.00 Fikapaus
15.30 Svenskt Näringsliv – företagsamhetens röst i Sverige

Dagen till ära befinner vi oss i Näringslivets Hus på Storgatan 19 i Stockholm. Vi har bjudit in Svenskt Näringslivs vd Jan-Olof Jacke för en inblick i vilka företagsfrågor som står högst på agendan just nu.

Jan-Olof Jacke, vd, Svenskt Näringsliv

Hur arbetar Svenskt Näringsliv för att företagen ska kunna möjliggöra en grön omställning?

Klimatfrågan är vår tids ödesfråga. Den är också en historisk affärsmöjlighet. Riksdagen har beslutat att Sverige ska vara det första klimatneutrala välfärdslandet i världen vilket förutom en renare miljö även ger konkurrensfördelar internationellt genom att tvinga fram ny innovativ grön teknik. För att klara klimatomställningen måste alla vara med på tåget. Stor som liten oavsett var i värdekedjan. Men företag som vill satsa på utveckling behöver också ha rimliga förutsättningar för att kunna göra det i hela landet. Vilka utmaningar behöver politiken hantera för att ge företagen möjligheten att lyckas? 

Lina Håkansdotter, chef hållbarhet och infrastruktur, Svenskt Näringsliv 

Vägen till en klimatneutral glasbransch

Glasbranschföreningen har, genom ett uppdrag från styrelsen, uppgiften att kartlägga branschens utsläpp och bistå medlemsföretagen i omställningsarbetet genom att ta fram åtgärdsplaner. Vad visade kartläggningen? Vilka mål har satts upp för branschen? Och vad behöver varje enskilt företag göra för att hänga med i omställningen?

Melinda Lemke, projektledare, Glasbranschföreningen

16.45  Mingel

Inkom med motioner senast 30 juli 2021

Enligt föreningens stadgar ska frågor och motioner till föreningsmötet senast vara föreningsstyrelsen tillhanda 30 juli 2021 för att de ska kunna tas upp på dagordningen.

Dessa ska skickas med post eller e-post till:

Glasbranschföreningen
Box 16286
103 25 Stockholm

info@gbf.se

Möteshandlingar

Senast 14 dagar före föreningsmötet får varje medlemsföretag information om inkomna motioner, föreningsstyrelsens utlåtanden och övriga avgörande frågor som ska lyftas på mötet. Underlagen kommer att läggas ut på medlemssidorna här på webbplatsen och i samband med det skickar vi ett mejl med länk till dokumenten.

Bo över på Hotell Mornington Stockholm City

Vi har reserverat ett begränsat antal rum på hotellet 29 och 30 september. 

Pris per rum och natt (inkl. frukost):
Enkelrum 853 kr (exkl. moms) 
Dubbelrum superior 1 079 kr (exkl. moms)

Bokning av dessa rum kan endast göras per telefon: 08-507 330 00 eller via e-post till: stockholm@mornington.se.  

Ange koden Glasbranschföreningen2021 vid bokning. 

Anmälan

Sista anmälningsdag till kongressen var 9 september. Det går dock fortfarande bra att efteranmäla sig. Kontakta Jessica Blixt på jessica.blixt@gbf.se eller 08-453 90 77.