Image
Glascentrums logotype

Glasrådgivning Del 2 - Glas i funktion

Datum och tid:
till
Typ:
Andra kurser
Plats:
Jönköping

Denna kurs ges av Svensk Planglasförening. Kursen vänder sig till dig som tidigare gått kursen Glasrådgivning Del 1 – Möjligheternas material. I denna kurs får deltagaren en praktisk och mycket användbar introduktion till glasets alla tillämpningar. Vi har moderniserat kurserna i Glasrådgivning 1&2 så att fler kan tillgodogöra sig utbildningen. Från en mer teoretisk utgångspunkt är fokus nu på att övergripande utbilda och inspirera om möjligheterna med glas som material.

Kursmål

Syftet med kursen är att erbjuda en samlad teoretisk kunskap om planglas, planglasprodukter och dess tillämpning. Fokus kommer att ligga på funktionen och praktisk användning av glas.

Kursinnehåll

Glasrådgivning Del 2 – Glas i funktion behandlar 8 olika avsnitt:

  • Glas och byggregler
  • Personsäkerhet
  • Skyddsglas
  • Glas och brand
  • Ljudreduktion
  • Solskydd
  • Dimensionering
  • Framtidens glas

Kursen innehåller kursdokumentation, lektionsmaterial, lunch och fika.

Kursledare

Anna-Lena Fransson och Fredrik Hall Johansson, Glascentrum

Kurstillfälle

26 september start kl.09.00 till ca kl.16.00 vid start serveras fika mellan 08.30-09.00.

Kursavgift

4 900 kr, exkl. moms/deltagare för medlemmar i SPF eller GBF

6 500 kr, exkl. moms/deltagare för icke medlemmar

Anmälan

Sista anmälningsdag är 5 september.