Image
Glascentrums logotype

Grundkurs i beräkningsprogrammet ClearSight

Datum och tid:
till
Typ:
Övriga kurser
Plats:
Jönköping, Best Western Plus John Bauer Hotell

Beräkningsprogrammet ClearSight är avsett för att bestämma hållfasthet för planglas vid olika laster och infästningar. För att erhålla en programlicens måste användaren (obligatoriskt) gå två kursdagar. En dag för att lära sig programmet samt en dag för att få grundläggande kunskap om dimensionering. Utbildningen ges i samverkan mellan Svensk Planglasförening, Balkongföreningen och Glasbranschföreningen och är endast öppen för medlemsföretag.

Utöver glasberäkningsprogrammet, ClearSight, ingår också ett hjälpprogram, ClearLoad, för beräkning av laster och lastkombinationer. 

Utbildningstillfället avslutas med en enklare examinering.

Kursens mål

Att ge deltagarna ett unikt verktyg för och kunskaper om dimensionering av glas.

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till personer med goda kunskaper om planglas och om dimensioneringsfrågor och är endast tillgänglig för medlemmar i Svenska Planglasförening, Glasbranschföreningen och Balkongföreningen.

Kursledare

Kent Persson, konstruktör av programmet, kommer att vara huvudlärare under utbildningsdagarna.

Fredrik Hall Johansson, Glascentrum, kommer att svara för lärarinsatsen vad gäller ClearLoad.

Kurslängd

Två dagar

Kurstider

Dag 1: start kl 09.30 med samling och gemensam fika.

Dag 2: kl 08.30 - (ca) kl 16.00.

Kursavgift

9 750 kr exkl moms

I avgiften ingår även en licens av beräkningsprogrammet, ClearSight och hjälpprogrammet ClearLoad samt lunch.

Kostnader för eventuella resor och logi ingår inte.

Anmälan

Sista anmälningsdag är 11 november.

Vill du veta mer?

Kontakta Fredrik Hall Johansson, fredrik@glascentrum-mtk.se eller 0705-22 79 40.