Image
Glascentrums logotype

Grundkurs i beräkningsprogrammet ClearSight

Datum och tid:
till
Typ:
Andra kurser
Plats:
Jönköping

Beräkningsprogrammet ClearSight är avsett för att bestämma hållfasthet för planglas vid olika laster och infästningar. För att erhålla en programlicens måste användaren (obligatoriskt) gå två kursdagar. En dag för att lära sig programmet samt en dag för att få grundläggande kunskap om dimensionering. Utbildningen ges i samverkan mellan Svensk Planglasförening, Balkongföreningen och Glasbranschföreningen och är endast öppen för medlemsföretag.

Köp av programlicens 

I kursavgiften ingår en licens av glasberäkningsprogrammet ClearSight samt ett hjälpprogram (ClearLoad) för beräkning av laster och lastkombinationer.

Kursens mål

Att ge deltagarna ett unikt verktyg för och kunskaper om dimensionering av glas.

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till personer med goda kunskaper om planglas och om dimensioneringsfrågor och är endast tillgänglig för medlemmar i Svenska Planglasförening, Glasbranschföreningen och Balkongföreningen.

Kursledare

Kent Persson, konstruktör av programmet, kommer att vara huvudlärare under utbildningsdagarna.

Alf Rolandsson, konsult, kommer att svara för lärarinsatsen vad gäller ClearLoad.

Kurslängd

Två dagar 

Kurstider

Dag 1: start kl. 09.30 med samling och gemensam fika.

Dag 2: kl. 08.30 - (ca) kl.16.00.

Kursavgift

9 750 kr exkl. moms

I avgiften ingår även en licens av beräkningsprogrammet, ClearSight och hjälpprogrammet ClearLoad samt lunch.

Kostnader för eventuella resor och logi ingår inte.

Anmälan

Sista anmälningsdag är 25 september.

Vill du veta mer?

Kontakta Fredrik Hall Johansson på: fredrik@glascentrum-mtk.se eller 0705-22 79 40.