Image
En illustration över ett fordons sensorsystem

Grundutbildning: Diagnos och Kalibrering (Hella Gutmann) av ADAS

Datum och tid:
till
Typ:
Utbildning – Bilglas
Plats:
Glasskolan i Katrineholm

Många fordon är idag utrustade med en mängd olika elektroniska och avancerade system för både bil och förare. Avancerade förarassistanssystem (ADAS) är elektroniska system som hjälper fordonsföraren under körning, som exempelvis parkeringshjälp, filhållningsassistent och autobroms.

Målgrupp

Kursen vänder sig i första hand till er som arbetar med kalibreringsutrustning från Hella Gutmann.

Kursens mål

Ge nödvändiga grundkunskaper för att professionellt arbeta med de inbyggda kamerasystemen i moderna fordon.

Kursinnehåll

 • Hur/Vad/Varför man kalibrerar kameror
 • Hur man tar reda på om en bil har kamera som ska kalibreras
 • Hur diagnosprogrammet är upplagt och fungerar
 • Genomgång av kalibreringsutrustningen för kamera och radar
 • Hur fordonets hjulvinklar påverkar kalibrering av kameror
 • Hur man gör en statisk kalibrering med CSC Tool
 • Hur en dynamisk kalibrering går till på olika typer av fordon

Kursort

Kursen genomförs på Glasskolan i Katrineholm.

Kurslängd

En dag

Kurstider

Kl. 09:00-16:00

Kursledare

Rickard Bergh, Hella Gutmann

Kursavgift

3 200 kr exkl moms för medlemmar i Glasbranschföreningen
3 840 kr för icke medlemmar

Priset inkluderar lunch samt för- och eftermiddagsfika.

ar

Av- och ombokningsregler:

 • Bokning till kurser, seminarier och temadagar är bindande. Fri avbokning senast 15 dagar före kursstart.
 • Vid avbokning senare än 15 dagar men senast 7 dagar före kursstart, debiteras halva kursavgiften.
 • Vid avbokning senare än 7 dagar före kursstart, debiteras hela kursavgiften.
 • Om man uteblir från kursen utan att ha gjort en avbokning, debiteras hela kursavgiften.
 • Byte av deltagare kan ske när som helst före eller i samband med kursstart utan kostnad. Men kom ihåg att meddela Glasbranschföreningen bytet!
 • Ombokning till annat kurstillfälle kan göras en gång och då senast 15 dagar innan kursstart. Vid ombokning betalas fakturan för originalkursen.
 • Vid sjukdom kan senare av- och ombokning göras skriftligt. Läkarintyg skickas till GBF inom 30 dagar
 • Glasbranschföreningen förbehåller sig rätten att ställa in eller flytta fram utbildningen vid för lågt deltagarantal eller vid föreläsarens förhinder. Vid inställd kurs meddelar vi er senast 14 dagar innan kursstart.
 • Vid inställd kurs står Glasbranschföreningen inte för kostnader för bokade resor och hotell.
 • För digitala kurser anger Glasbranschföreningen vilken teknisk utrusning som krävs. Kursdeltagaren ansvarar för att utrustningen är den rätta.

Anmälan

Anmälan stänger 14 dagar innan kursstart. Vid senare anmälan kontakta Jessica Blixt, jessica.blixt@gbf.se.