Image
En skog med en sjö visas uppifrån. Öar i sjön bildar ordet "CO2".

Klimatarbete – teori och praktik

Datum och tid:
till
Typ:
Andra kurser
Plats:
Digital kurs

För att företag ska kunna bedriva ett aktivt klimatarbete krävs att de kan analysera nuläget. Den mest använda standarden för detta är Greenhouse Gas Protocol (GHG-protokollet) som används för att förstå, kvantifiera och hantera utsläpp av växthusgaser. GHG-protokollet är en central del i utbildningen som ger en bra grund för att göra ett klimatbokslut.

Andra viktiga delar är allmän förståelse för klimatfrågan, hur företag arbetar med Science Based Targets och hur klimatarbete relaterar till andra delar av företagets verksamhetsstyrning.

Utbildningen genomförs i två delar - den första är teoretisk och den andra mer praktisk. Konsultbyrån 2050:s kartläggningar av klimatrelaterade utsläpp i olika delar av värdekedjan för företag i glasbranschen ligger till grund för de praktiska övningar som ingår i utbildningsmomentet och som kommer genomföras med hjälp av det verktyg för klimatbokslut Glasbranschföreningen erbjuder medlemsföretagen.

Målgrupp

Utbildningen genomförs digitalt och är lämplig för ledningsgrupp, styrelse, inköpare, logistik-, ekonomi- samt hållbarhetsansvariga.

Kurstillfälle

Tisdagen 9 november kl 09:00 - 15:00.
Kaffepaus på förmiddagen samt en timmes lunchpaus.

Plats

Digitalt via Teams.

Kursens mål

Att ge grundläggande kunskap i klimatarbete, både förklaring av begrepp och teorier samt praktiskt omsättande.

Utbildningen varvar presentationer från kursledarna med grupparbeten (ungefärlig fördelning mellan presentation och grupparbete: 60/40). Gruppsessionerna ger goda möjligheter till erfarenhetsutbyte mellan företag, för de som föredrar att endast diskutera med egna kollegor löses detta förutsatt att minst tre personer från samma företag deltar.

Efter utbildningen ges tillgång till kursmaterialet i pdf-format.

Kursinnehåll

  • En kort introduktion till klimatfrågan, färdplanen och branschens övergripande målsättningar
  • Hur näringslivet arbetar med klimatfrågan
  • Förklaringar till begrepp såsom: 
    GHG-protokollet, scope, systemgränser, väsentlighetsanalys, utsläppsfaktorer, Science Based Targets, net zero och klimatmål i allmänhet
  • En introduktion till insamlingsprocessen och datastrategin som föregår klimatbokslutet
  • En viss fördjupning i särskilda fokusområden som transporter och dialog med leverantörer

Kursavgift

2 900 kr exkl. moms
OBS! Kursen är endast avsedd för medlemmar i Glasbranschföreningen

Anmäl dig så snart som möjligt, dock senast den 8 november.