Image
En grönskimrande glasfasad reser sig mot skyn

MTK Anvisningar – kurs för arbetsledare

Datum och tid:
till
Typ:
Utbildning – Glas (MTK)
Plats:
Glasskolan i Katrineholm

Årligen uppstår reklamationer och skador på glasade partier. Kontroller av utförda montagearbeten har visat att uppkomna fel och skador i många fall kan hänföras till felaktig hantering och montering av glaspartier, snarare än materialfel. Det är av största vikt att ett korrekt val och montage av glaspartier utförs enligt gällande regler och föreskrifter.

Till grund för utbildningarna ligger MTKs anvisningar - branschens regelverk för montage av alla typer av glas. Kursen ger en genomgång av regler och anvisningar för montering av glas och ramverk. Du får en teoretisk genomgång av MTKs publikationer samt grundläggande teori om olika glastyper och glaskombinationer. Kursen innehåller även teoriavsnitt om brand kopplat till glas och glaspartier.

Kursens mål

Kursen ska ge teoretiska kunskaper om glas och ramverk. Vi går igenom regelverk och MTK-anvisningar i syfte att förhindra och minska antal fel och kostnader för reklamationer. När du har gått kursen MTK Anvisningar blir du MTK-behörig arbetsledare.

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som arbetar som arbetsledare på exempelvis ett glasmästeri eller montageföretag.

Kursinnehåll

 • Glas som material och dess funktioner
 • Översiktlig kvalitetsbedömning av glas
 • Brandglas och dess funktioner samt montage av brandglas enligt gällande anvisningar
 • Regelverk om mottagning, hantering och lagring av glas och brandglas
 • Bedömning och utvärdering av färdigt monterat arbete utifrån gällande anvisningar, regler och praxis
 • Information om risk för asbest i gammalt fönsterkitt och PCB i isolerglas
 • Hur kondens uppstår och hur den kan förhindras
 • Vilka konsekvenser ett felaktigt montage kan få för exempelvis u-värde, ljudöverföring och fukt
 • Isolerrutor, energiglas, skydds- och säkerhetsglas
 • Hur glas, trä, stål och aluminium reagerar vid brand
 • Lagar, regelverk och begrepp såsom BVL, brandcell och brandsluss
 • Försäkringar i arbetslivet

Kursledare

Marcus Barnell eller JinMo Aronsson

För att bli godkänd

För att bli godkänd på kursen ska du ha deltagit aktivt i teoriavsnittens diskussioner och för att bli MTK-arbetsledare måste du genomfört båda delarna av kursen – det vill säga dag 1 och dag 2

Kurstider

Dag 1: kl 09:30 - 17:00, med fika från kl 09:00
Dag 2: kl 08:00 - ca 16:00

Kursavgift

5 900 kr exkl moms för medlemmar i Glasbranschföreningen
11 800 kr exkl moms för icke medlemmar

Lunch ingår.

Coronaviruset - Riktlinjer för besökare, kursdeltagare och utbildare

Glasbranschföreningen följer fortsatt utvecklingen av coronavirusets spridning i samhället. Vi utgår från Folkhälsomyndighetens rekommendationer och har anpassat vår kursverksamhet efter rådande läge så att den bedrivs på ett säkert sätt. Uppvisar du som deltagare symptom på luftvägsinfektion (hosta, andningssvårigheter eller feber) ska du alltid stanna hemma och inte åka till utbildningen. Det gäller även vid lindriga symptom.

Tills vidare gäller därför fri ombokning av kurs om man är förkyld/sjuk.

Av- och ombokningsregler

 • Bokning till kurser, seminarier och temadagar är bindande. Fri avbokning senast 15 dagar före kursstart.
 • Vid avbokning senare än 15 dagar men senast 7 dagar före kursstart, debiteras halva kursavgiften.
 • Vid avbokning senare än 7 dagar före kursstart, debiteras hela kursavgiften.
 • Om man uteblir från kursen utan att ha gjort en avbokning, debiteras hela kursavgiften.
 • Byte av deltagare kan ske när som helst före eller i samband med kursstart utan kostnad. Men kom ihåg att meddela Glasbranschföreningen bytet!
 • Ombokning till annat kurstillfälle kan göras en gång och då senast 15 dagar innan kursstart. Vid ombokning betalas fakturan för originalkursen.
 • Vid sjukdom kan senare av- och ombokning göras skriftligt. Läkarintyg skickas till GBF inom 30 dagar
 • Glasbranschföreningen förbehåller sig rätten att ställa in eller flytta fram utbildningen vid för lågt deltagarantal eller vid föreläsarens förhinder. Vid inställd kurs meddelar vi er senast 14 dagar innan kursstart.
 • Vid inställd kurs står Glasbranschföreningen inte för kostnader för bokade resor och hotell.
 • För digitala kurser anger Glasbranschföreningen vilken teknisk utrusning som krävs. Kursdeltagaren ansvarar för att utrustningen är den rätta.

Anmälan

Anmälan stänger 14 dagar innan kursstart. Vid senare anmälan kontakta Jessica Blixt, jessica.blixt@gbf.se.