Image
Logotype Centrum för cirkulärt byggande

Nätverksträff: Cirkulära fönster

Datum och tid:
till
Typ:
Möten & events
Plats:
Digitalt möte

Välkommen till en nätverksträff där vi sätter fokus på cirkulär fönsterhantering. Vi får inspiration och kunskap kring åtgärder för bevarande, återbruk, uppgradering och materialåtervinning av fönster. Träffen arrangeras av CCBuild i samarbete med Business Region Göteborg och Glasbranschföreningen.

På programmet:

Introduktion - varför har vi en tematräff med fokus fönster?
Carina Loh Lindholm, CCBuild, Susan Runsten, Business Region Göteborg och Melinda Lemke, Glasbranschföreningen hälsar välkomna och ger en kort introduktion till dagens nätverksträff. Hur är cirkulära arbetssätt en del av nyckeln för att möta utmaningar kring ett hållbart uttag av primära naturresurser, klimateffeter och byggsektorns stora avfallsmängder?

Bevarande, uppgradering, återbruk och materialåtervinning – hur kan man göra?
Vi får inspiration och exempel från genomförda projekt med cirkulär fönsterhantering från:

Christian Olsson, Tegelfogen
Staffan Hagstedt, Kålltorps glas 
Daniel Bengtson, Grundels klimatruta
Pelle Arve, Platzer Fastigheter
Anja Skans, Skanska
Christina Stålhandske, Ragn-Sells 

Varmt välkommen!