Image
En man arbetar med ett lås på en dörr

Praktisk Dörrmästarutbildning

Datum och tid:
till
Typ:
Utbildning – Metallpartier
Plats:
Glasskolan i Katrineholm

I dag förses ett dörrparti med en mängd olika lås- och beslagsprodukter. Produkterna installeras för att uppfylla alla de krav som ställs på dörrpartiet. En dörr ska vara inbrottssäker, den ska fungera vid utrymning och vid brand, den ska tillgänglighetsanpassas och den ska kunna öppnas och stängas på olika sätt. I vissa fall ska dessutom många av kraven kombineras. För att dörrpartiet ska fungera som avsett är det viktigt att installationen av lås- och beslagsprodukterna görs korrekt.

Kursens mål

Deltagarna ska få praktisk kunskap om hur man monterar, ansluter och justerar olika produkter för dörrstyrning och nöd- och panikutrymning för dörrpartier i glas- och metallkonstruktioner samt kunskap om hur produkterna fungerar. I kursen ingår produkter från flera tillverkare och leverantörer.

Målgrupp

Kursen vänder sig till personer som arbetar med montage av dörrar av glas och metall. För att tillgodogöra sig kursen behöver deltagarna ha minst tre års branscherfarenhet. Denna kurs är obligatorisk för företag som ska bli Diplomerad Dörrmästare.

Kursinnehåll

Kursen innehåller både praktiska och teoretiska moment. Dag 1 behandlar nöd- och panikutrymning och dag 2 dörrstyrning .

Dag 1:

 • Genomgång av olika gångjärn inkl. montering och justering
 • Genomgång av olika modeller och användningsområden för utrymningsbeslag
 • Val av rätt produkt för aktuell dörr
 • Montering, demontering, felsökning och justering av utrymningsbeslag
 • Montering av dörrautomatik

Dag 2:

 • Genomgång av dörrstängare med olika funktion för olika syften och användningsområden
 • Val av rätt produkt för aktuell dörr
 • Montering, demontering, felsökning och justering av dörrstängare
 • Slutkontroll av dörrprodukt

De praktiska övningarna innebär att utifrån erhållen beslagleverans färdigmontera med objektsinställning. Montaget genomförs på minidörrar, både enkel- och pardörrar. Dag 2 avslutas med ett kunskapstest.

Medverkande

Håkan Berglund, GBF Fasadgruppen

Kurstider

Dag 1: kl 09:30 - 17.00, med fika från kl. 09:00
Dag 2: kl 08:00 - ca 16.00

Kursavgift

5 900 kr exkl moms för medlemmar i Glasbranschföreningen
11 800 kr exkl moms för icke medlemmar

Av- och ombokningsregler

 • Bokning till kurser, seminarier och temadagar är bindande. Fri avbokning senast 15 dagar före kursstart.
 • Vid avbokning senare än 15 dagar men senast 7 dagar före kursstart, debiteras halva kursavgiften.
 • Vid avbokning senare än 7 dagar före kursstart, debiteras hela kursavgiften.
 • Om man uteblir från kursen utan att ha gjort en avbokning, debiteras hela kursavgiften.
 • Byte av deltagare kan ske när som helst före eller i samband med kursstart utan kostnad. Men kom ihåg att meddela Glasbranschföreningen bytet!
 • Ombokning till annat kurstillfälle kan göras en gång och då senast 15 dagar innan kursstart. Vid ombokning betalas fakturan för originalkursen.
 • Vid sjukdom kan senare av- och ombokning göras skriftligt. Läkarintyg skickas till GBF inom 30 dagar
 • Glasbranschföreningen förbehåller sig rätten att ställa in eller flytta fram utbildningen vid för lågt deltagarantal eller vid föreläsarens förhinder. Vid inställd kurs meddelar vi er senast 14 dagar innan kursstart.
 • Vid inställd kurs står Glasbranschföreningen inte för kostnader för bokade resor och hotell.
 • För digitala kurser anger Glasbranschföreningen vilken teknisk utrusning som krävs. Kursdeltagaren ansvarar för att utrustningen är den rätta.

Anmälan

Anmälan stänger 14 dagar innan kursstart. Vid senare anmälan kontakta Jessica Blixt, jessica.blixt@gbf.se.