Image
Illustration föreställande två personer som gör ett klimatbokslut

Presentation av verktyg för klimatbokslut

Datum och tid:
till
Typ:
Möten och events
Plats:
Webbinarium

Den 1 mars presenterar Glasbranschföreningen tillsammans med konsultbyrån 2050 under ett kostnadsfritt webinarium ett verktyg för klimatbokslut specifikt framtaget för medlemsföretag verksamma inom glasbranschen. En unik satsning som visar att branschen tar hållbarhetsfrågorna på allvar!

Varför klimatbokslut?
Att göra klimatbokslut kan verka krångligt , ja till och med onödigt så länge inte kunder begär att få en redogörelse av företagets totala klimatavtryck. Så varför göra sig besväret?

Vi sticker inte under stol med att det medför merarbete, särskilt de första året innan rutiner för informationsinhämtningen har kommit på plats. Och ja, du kanske kommer vara tidigt ute. Till och med först bland dina konkurrenter. Men att ta på sig ledartröjan kan dock ge flera fördelar. Du visar till exempel såväl kunder som medarbetare att du tar hållbarhetsarbetet på allvar och att du är seriös och har koll på din verksamhet.

Unik satsning
Verktyget har tagits fram unikt för medlemsföretag i Glasbranschföreningen med syfte att ge stöd i arbetet att ta fram egna klimatbokslut och identifiera de största utsläppskällorna. Allt i linje med de målsättningar som fastslagits gemensamt av Glasbranschföreningen och Svenskt Planglasförening och ligger i linje med bygg- och anläggningssektorns färdplan för fossilfri konkurrenskraft.

Under genomgången kommer konsultfirman 2050 visa:

  • Hur verktyget ger en grund för ett klimatbokslut
  • Vilken data som behöver matas in
  • Hur data matas in i verktyget
  • Hur bokslutsrapporten skapas
  • Vilket stöd man kan få för att tolka resultatet.

2050 kommer att gå igenom vilken data som är viktigast, hur du fåt tag på den, och hur du kan använda klimatbokslutet. Vi avsätter också tid för frågor om verktyget.

Medlemsservice
Vi har valt att utveckla verktyget som en medlemsservice eftersom vi är övertygade om vikten av att branschen tar tag i klimatarbetet. För att kunna göra det på ett bra sätt behöver vi veta var vi ska börja! Verktyget både förenklar processen och reducerar kostnaden för arbetet.