Image
Ramardagar 2022

Ramardag (SENARELÄGGS)

Datum och tid:
till
Typ:
Möten & events
Plats:
Rammakarna, Stockholm

På grund av pandemin med ökad smittspridning och nya restriktioner anser vi inte att det går att genomföra evenemanget som planerat. Temadagen kommer istället att genomföras senare under året. Mer information presenteras när nytt datum är inplanerat.

Innehåll

Detta är konstinramarnas återkommande temadag där deltagarna träffas för att tillsammans lära sig nya saker, få inspiration och utbyta erfarenheter, tips och idéer. Temat för denna dag är ytbehandling och deltagarna kommer att praktiskt få prova på att behandla trälister med bland annat vax, bets och slagmetall. Ett moment med äkta guld ingår också.

Mål

Få kunskap om ytbehandling av ramar.

Målgrupp

Konstinramare

Kursledare

Konstinramare i Glasbranschföreningens inramningsgrupp

Avgift

750 kr exkl. moms för medlemmar i Glasbranschföreningen
1 500 kr exkl. moms för icke medlemmar 

I avgiften ingår fika på för- och eftermiddag.

OBS! Lunch ingår inte i avgiften. Lunch betalas av var och en och äts på valfri restaurang.

Anmälan har ännu inte öppnat.