Image
Ramardagar 2022

Ramardag – Temadag för konstinramare

Datum och tid:
till
Typ:
Möten & events
Plats:
Rammakarna, Stockholm

Detta är konstinramarnas återkommande temadag där deltagarna träffas för att tillsammans lära sig nya saker, få inspiration och utbyta erfarenheter, tips och idéer. Temat för denna dag, som arrangeras dagen efter Glasdagen, är ytbehandling och deltagarna kommer att praktiskt få prova på att behandla trälister med bland annat vax, bets och slagmetall. Ett moment med äkta guld ingår också.

Mål

Få kunskap om ytbehandling av ramar.

Målgrupp

Konstinramare

Kursledare

Konstinramare i Glasbranschföreningens inramningsgrupp

Avgift

750 kr exkl. moms för medlemmar i Glasbranschföreningen
1 500 kr exkl. moms för icke medlemmar 

I avgiften ingår fika på för- och eftermiddag.

OBS! Lunch ingår inte i avgiften. Lunch betalas av var och en och äts på valfri restaurang.