Image
En glashantverkare arbetar på ett kyrkofönster

Seminarium om behovet inom bly- och konstglasområdet

Datum och tid:
till
Typ:
Övriga kurser
Plats:
Sjöfartshusets Konferens & Festvåning, Skeppsbron 10, Stockholm

Blyinfattning av glas har traditionellt sett tillhört glasmästeriarbetet och ingått i utbildningen för glasmästare, numera glastekniker. I takt med än mer utvecklade och industrialiserade planglasprodukter har även utbildningen blivit mer specialiserad. Omhändertagandet och kompetensutvecklingen av blyinfattningen har i och med det koncentrerats till ett fåtal företag och är inte längre en del i grundutbildningen. Därför bjuder vi in till ett seminarium för att belysa såväl hinder som möjligheter för att omhänderta vårt kulturarv inom bly- och konstglasområdet. Men också för att hitta samverkansmöjligheter mellan organisationer, myndigheter och företagare.

Innehåll

Eftermiddagens seminarieprogram bjuder på, utöver erfarenheter ifrån yrkesverksamma konstglasmästare, att gästas av representanter från Kemikalieinspektionen, Riksantikvarieämbetet, Svenska Kyrkan, ICOMOS (Internationellt expertnätverk för yrkesverksamma inom kulturmiljösektorn), Statens Fastighetsverk, länsstyrelser och Glasbranschföreningen.  

Anmälan

Om du är intresserad att delta så är du välkommen att kontakta Per Sjöhult, per.sjohult@pskab.se, eller Mikael Lindström, mikael.lindstrom@gbf.se.