Image
Dörrmästarlogotypen framför en glasentré

Teoretisk dörrmästarutbildning - Digital kurs

Datum och tid:
till
Typ:
Metallpartier
Plats:
Digital kurs

Det ställs många olika krav på ett dörrparti idag. I vissa fall ska dessutom många av kraven kombineras. Med kunskap om de olika kraven och hur dessa kan uppfyllas bland annat genom funktioner hos olika lås- och beslagsprodukter kan företaget ta ett större ansvar gentemot kunden och vara rådgivande i planeringsfrågor. Företaget kan även utföra totalentreprenader för denna typ av entreprenader.

Kursens mål

Efter kursen ska deltagaren veta vilka krav som ställs, i exempelvis BBR och SSF 200, på ett dörrparti av metall- och glaskonstruktion i olika miljöer samt hur kraven uppfylls genom olika profilkonstruktioner, glas och lås- och beslagsprodukter. Kraven kan gälla brand, personsäkerhet, inbrottsskydd, tillgänglighet, nödutrymning.

Målgrupp

Kursen vänder sig till företagsledare säljare, inköpare och projektörer som arbetar mot byggherrar, arkitekter, konstruktörer och som har några års erfarenhet från branschen. Kursen ingår som ett krav för att företaget ska kunna bli Diplomerad Dörrmästare.

Kursinnehåll

Deltagarna får en genomgång av krav som ställs på ett dörrpartik i olika författningssamlingar, standarder, normer och anvisningar samt hur kraven kan uppfyllas.

Kursen innehåller krav om:

 • Brandsäkerhet för dörrar och väggar 
 • Inbrottsskydd 
 • Personskydd, säkerhet – glas, klämrisk 
 • Tillgänglighet 
 • Utrymningskrav 
 • Skottsäkerhet för glas och profil, infästning i vägg 
 • Beskjutningsskydd
 • CE-märkning/typgodkännande

Kursen avslutas med ett kunskapsprov.

Digitalt deltagande

För att bli godkänd:

 • För att bli godkänd på kursen krävs aktivt deltagande i bild, dvs att kameran är påslagen under hela kursen
 • Utbildningen genomförs under 2 dagar som skall fullföljas. Avbryts utbildningen måste man delta på kursen från start igen.
 • Genomfört kunskapsprovet 

Nödvändig teknisk utrustning för att kunna delta på utbildningen:

 • Dator uppkopplad till internet med lägsta uppkopplingshastighet 1,2 Mbps
 • Datorn behöver vara ansluten till en kamera
 • Datorn behöver vara ansluten till en högtalare och mikrofon alternativt hörlurar med mikrofon.

Hur kommer det fungera?

 • Ca 1 vecka innan utbildningen kommer du få en länk sänd till den e-postadress du angivit i din anmälan.
 • Koppla upp dig 5-10 minuter innan kursstart så du kan säkerställa att din teknik fungerar. Du har då möjlighet att korrigera ljud och bild innan du ansluter dig till utbildningen.
 • Utbildningen inleds med ett upprop och kontroll att ni hör och ser som det är tänkt.
 • När utbildningen startar - stäng av mikrofonen (mute).
 • Vill du ställa en fråga till föreläsaren? Klicka på pratbubblan och skriv din fråga i chatten. Föreläsaren svarar när tillfälle ges.

Bra att tänka på före och under utbildningen:

 • Ljud
  Det bästa ljudet får du om du använder ett headset då det ger klarare ljud och minimerar rundgång. Har du inte tillgång till ett headset bör du sitta i en lugn miljö och ha datormikrofonen så nära dig som möjligt.
 • ​Bild
  Placerar kameran i ögonhöjd. Använder du en laptop kan du lägga några rejäla böcker under den. Ha gärna en lugn bakgrund som inte stjäl fokus från utbildningen.
 • ​Uppkoppling
  Digitala möten med video kräver mycket bandbredd och du bör därför vara ansluten till Internet via nätverkskabel. Använder du wifi finns risken för avbrott, att bilden försvinner och att ljudet hackar. 

Medverkande

Tommy Sköld, säkerhetskonsult, Projsec
Fredrik Hall-Johansson, Glascentrum

Kurstider

Dag 1: kl 09.00 - 17.00
Dag 2: kl 08.00 - ca 16.00

Kursavgift

5 900 kr exkl moms för medlemmar i Glasbranschföreningen
11 800 kr exkl moms för icke medlemmar

Av- och ombokningsregler

 • Bokning till kurser, seminarier och temadagar är bindande. Fri avbokning senast 15 dagar före kursstart.
 • Vid avbokning senare än 15 dagar men senast 7 dagar före kursstart, debiteras halva kursavgiften.
 • Vid avbokning senare än 7 dagar före kursstart, debiteras hela kursavgiften.
 • Om man uteblir från kursen utan att ha gjort en avbokning, debiteras hela kursavgiften.
 • Byte av deltagare kan ske när som helst före eller i samband med kursstart utan kostnad. Men kom ihåg att meddela Glasbranschföreningen bytet!
 • Ombokning till annat kurstillfälle kan göras en gång och då senast 15 dagar innan kursstart. Vid ombokning betalas fakturan för originalkursen.
 • Vid sjukdom kan senare av- och ombokning göras skriftligt. Läkarintyg skickas till GBF inom 30 dagar
 • Glasbranschföreningen förbehåller sig rätten att ställa in eller flytta fram utbildningen vid för lågt deltagarantal eller vid föreläsarens förhinder. Vid inställd kurs meddelar vi er senast 14 dagar innan kursstart.
 • Vid inställd kurs står Glasbranschföreningen inte för kostnader för bokade resor och hotell.
 • För digitala kurser anger Glasbranschföreningen vilken teknisk utrusning som krävs. Kursdeltagaren ansvarar för att utrustningen är den rätta.

Anmälan

Anmälan stänger 14 dagar innan kursstart. Vid senare anmälan kontakta Jessica Blixt, jessica.blixt@gbf.se.