Image
En illustration över ett fordons sensorsystem

Utbildning i diagnos och kalibrering (TEXA) av ADAS

Datum och tid:
till
Typ:
Bilglasutbildning
Plats:
Glasskolan i Katrineholm

Många fordon är idag utrustade med en mängd olika elektroniska och avancerade system för både bil och förare. Avancerade förarassistanssystem (ADAS) är elektroniska system som hjälper fordonsföraren under körning, som exempelvis parkeringshjälp, filhållningsassistent och autobroms.

Målgrupp

Kursen vänder sig i första hand till er som arbetar med kalibreringsutrustning från TEXA.

Kursens mål

Ge både nödvändiga och aktuella kunskaper för att kunna arbeta professionellt med de inbyggda kamerasystem som finns i moderna fordon.

Kursinnehåll

 • Hur monteringsverktyget kalibreras korrekt.
 • Hur TEXA - diagnos används för kalibrering, kodning och felkodsutläsning.
 • Genomgång av relevanta kalibreringstekniker.
 • Vilka operativa toleranser som kan godkännas.
 • Vad orsaken är till reparationen.
 • Vad som är viktigt omkring fordonets tillstånd.
 • Viktiga kontrollpunkter före provkörning.

Kursort

Kursen genomförs på Glasskolan i Katrineholm.

Kurslängd

En dag

Kurstider

Kl. 09:00-16:00

Kursledare

Tommie Nilsson, Elektro Partner

Kursavgift

3 200 kr exkl moms för medlemmar i Glasbranschföreningen
3 840 kr exkl moms för icke medlemmar.

Priset inkluderar lunch samt för- och eftermiddagsfika.

Av- och ombokningsregler

 • Bokning till kurser, seminarier och temadagar är bindande. Fri avbokning senast 15 dagar före kursstart.
 • Vid avbokning senare än 15 dagar men senast 7 dagar före kursstart, debiteras halva kursavgiften.
 • Vid avbokning senare än 7 dagar före kursstart, debiteras hela kursavgiften.
 • Om man uteblir från kursen utan att ha gjort en avbokning, debiteras hela kursavgiften.
 • Byte av deltagare kan ske när som helst före eller i samband med kursstart utan kostnad. Men kom ihåg att meddela Glasbranschföreningen bytet!
 • Ombokning till annat kurstillfälle kan göras en gång och då senast 15 dagar innan kursstart. Vidombokning betalas fakturan för originalkursen.
 • Vid sjukdom kan senare av- och ombokning göras skriftligt. Läkarintyg skickas till GBF inom 30 dagar
 • Glasbranschföreningen förbehåller sig rätten att ställa in eller flytta fram utbildningen vid för lågt deltagarantal eller vid föreläsarens förhinder. Vid inställd kurs meddelar vi er senast 14 dagar innan kursstart.
 • Vid inställd kurs står Glasbranschföreningen inte för kostnader för bokade resor och hotell.
 • För digitala kurser anger Glasbranschföreningen vilken teknisk utrusning som krävs. Kursdeltagaren ansvarar för att utrustningen är den rätta.

Anmälan

Anmälan stänger 14 dagar innan kursstart. Vid senare anmälan kontakta Jessica Blixt, jessica.blixt@gbf.se.