Image
Glascentrums logotype

Utbildning inom glasinventering

Datum och tid:
till
Typ:
Andra kurser
Plats:
Glasskolan i Katrineholm

KURSEN GES AV GLASCENTRUM. I glasbranschens färdplan mot att bli fossilfri ingår en kraftigt ökad återanvändning av byggnadsglas. Kursen vänder sig till dig som vill bidra i det arbetet. Första steget i återvinningsprocessen är inventering av planglas före renovering/rivning detta för att säkra rätt kvalitet samt skapa förfrågningsunderlag och spårbarhet. Här spelar inventeringspersonen en nyckelroll.

Kursmål

Syftet är att man efter genomförd utbildningen ska kunna utföra en inventering av planglas i byggnad interiört och exteriört för återvinning/återbruk. Fokus kommer att ligga på att identifiera glas och genomförande av inventering.

Förkunskaper

För att kunna ta till dig utbildningen samt att klara målet med kursen, krävs det att du har goda glaskunskaper. För de som saknar relevant kunskap eller som önskar en uppfräschning kommer en förberedande digital utbildning uppdelad på två halvdagar att erbjudas, kostnad 2 900 SEK exkl. moms

Kursinnehåll

  • Identifiering av glas
  • Identifiering av materiel i fönster
  • Vad för glas som kan återvinnas/återbrukas
  • Hur man återvinner glas
  • Byggregler kopplat till glastyper
  • Hantering av glasmätare
  • Planering av inventering
  • Dokumentering
  • Genomförande

Utbildningen omfattar två dagar. Kursen innehåller kursdokumentation, lektionsmaterial, lunch och fika och inventeringsryggsäck.

Mätutrustning

För att kunna utföra glasinventeringar kommer det att krävas att man har utrustning för att identifiera ingående glas. Har man sedan tidigare GlasBuddy eller Merlin Lazer tas dessa med på utbildningen. Bohle kommer att kunna erbjuda båda dessa mätinstrument till specialpris för dem som går utbildningen. Förboka gärna och för mer information kontakta Glascentrum.

Kursledare

Anna-Lena Fransson och Fredrik Hall Johansson, Glascentrum
Oskar Storm, Saint Gobain
Christina Ståhlhandske, RagnSells
Jörgen Häll, Ryds Glas
Upphandlingsmyndigheten
Bohle

Kursavgift

7 500 kr exkl. moms för medlemmar i GBF och SPF
10 500 kr exkl. moms för icke medlemmar

Anmälan

Sista anmälningsdag är 1 februari.

Observera! Antalet platser är begränsade.