Image
En byggnadsarbetare visar tummen upp!

Webbinarium om beställarrollen – Ansvar

Datum och tid:
till
Typ:
Möten och events
Plats:
Webbinarium

För tredje året i rad arrangeras Forum för sund konkurrens och schyssta byggen. Ett event för dig som verkar i bygg- och anläggningssektorn där du får ta del av både inspiration, erfarenheter, resultat och nya arbetssätt. Allt med syftet att uppnå en sund konkurrens inom bygg- och anläggningssektorn.

Höstens tema är Beställarrollen, i alla led, och det här är det tredje och därmed sista webbinariumet. Fokuset i det här webbinariumet är att diskutera beställarrollen med fokus på ansvar. Följande frågor kommer diskuteras: 

  • Hur säkras ett långsiktigt ansvarstagande för sund konkurrens? Vilken roll har beställaren i att skapa förutsättningar för sund konkurrens? 

  • Hur kan vi jobba med tydlig rolltagning (beställare, leverantör, facken, myndighet) för att säkra regelefterlevnad? Vad betyder medarbetarskapet och ledarskapet för en sund och säker byggbransch? 

  • Den lilla kommunen och det lilla företaget med små resurser – hur säkras ansvarstagandet? Vad kan vi lära av andra branscher och omvärlden, nationellt/internationellt, som kan inspirera och utmana oss i beställarrollen?

Medverkande

Nils Stüff, VD Hemsö
Robeto Maiorana, Generaldirektör Trafikverket
Ingela Lindh, Ordf Fastighetsägarna Sverige
Vesna Jovic, kommundirektör Järfälla
Heidi Avallan, Chefsredaktör Sydsvenskan
Carin Stoeckman, VD Byggmästar´n i Skåne

Arrangörer

Byggföretagen, Installatörföretagen, Maskinentreprenörerna, Måleriföretagen, Glasbranschföreningen, Plåt & Ventföretagen, Byggnads, SEKO, Ledarna, Unionen, Elektrikerförbundet, Sveriges Ingenjörer.

Varmt välkommen att delta!