Image
Flera planglas står uppradade mot en vägg så att det uppstår en solfjäderseffekt

Webbinarium om icke-förstörande provning av glashållfasthet

Datum och tid:
till
Typ:
Möten och events
Plats:
Webbinarium

Välkommen till ett kostnadsfritt webbinarium om icke-förstörande provning av glashållfasthet. Arrangörer/presentatörer är RISE (Stefan Karlsson), LTH (Kent Persson) och Acoustic Agree (Kristian Haller) och de arbetar med att utveckla en metod för oförstörande provning av glasets hållfasthet.

Introduktion

Glas är ett sprött material vars hållfasthet främst beror av förekomsten av sprickor i glasytan. Hållfastheten är därför begränsad på grund av att höga spänningar skapas vid sprickspetsarna när glas belastas. Utan dessa ytsprickor skulle glas ha haft en hållfasthet som vida översteg många andra material (t.ex. stål). Storleken och förekomsten av ytsprickor varierar kraftigt och därför resulterar det i att glas har en stor variation på hållfastheten. På grund av det så behövs stora säkerhetsmarginaler användas för hållfastheten då det används som ett bärande material.

Idag finns det ingen icke-förstörande metod att mäta hållfastheten på glas. Utvecklandet av en metod är ett vetenskapligt genombrott och kommer att ge glasindustrin stora effekter i form av kvalitetklassning av glas.

Tidigare resultat:

  • Tydliga indikationer på ökande skadevärde1 vid belastning.
  • Tydliga indikationer på skillnader mellan kantbearbetning och skadevärde1.
  • Indikationer på tydligt samband mellan indenteringsskador, skadevärde1 och hållfasthet.

Värde för glasindustrin:

  • Kvalitetskontroll för glas som genomgår dyrare behandling (t ex. härdning eller böjning) eller för kritiska applikationer (lastbärande glas)
  • Kvalitetskontroll för att styra produktionen för bättre glaskvalitet.
  • Kvalitetskontroll för lastbärande glas i byggnader till exempel som en certifieringsmetod för belastat glas.
  • Kvalitetskontroll för återanvändning av glas i byggnader.
  • Möjlighet att även detektera andra defekter såsom till exempel eller stenar.

För mer information kontakta Stefan Karlsson (stefan.karlsson@ri.se, 010-516 63 57).

Mötet sker via Teams men det går också att lyssna via telefon: 

+46 8 505 323 41,,30145332# Sweden, Stockholm, Phone Conference ID: 301 453 32#