Image
Montage av bilder från ett yrkesprov på Glasskolan

Yrkesprov i glasmästeriyrket

Datum och tid:
till
Typ:
Gesäll- /yrkesprov
Plats:
Glasskolan i Katrineholm

När du är klar med din grundutbildning bör du dokumentera din kompetens genom att göra ett yrkesprov. Glasbranschföreningen och Byggnads anordnar provtillfällen två gånger per år.

Efter godkänt yrkesprov får du ditt yrkesbevis vilket visar att du uppfyller branschens krav på yrkeskunnande. Du har i och med detta också möjlighet att ansöka om Gesällbrev hos Sveriges Hantverksråd. Gesällbrevet ger dig underlag att senare ansöka om Mästarbrev om du så önskar. Gesäll- och Mästarbrevet är viktiga dokument om du vill söka arbete inom ditt yrke utomlands.

Målgrupp

Glasmästeriarbetare som avklarat grundutbildningen och som vill få ett yrkesbevis samt att bli glasmästeritekniker.

Genomförande

Yrkesprovet består av åtta delprov, sju är praktiska och ett är teoretiskt.

Innan du genomför provet måste du öva noggrant på din hemmaverkstad på de ingående arbetsmomenten. Provet bedöms och betygsätts av yrkeskunniga granskare. När du godkänts får du ett yrkesbevis från Lärlingsnämnden. Yrkesprovet genomförs på vår Glasskola i Katrineholm. Det finns plats för max tio deltagare per tillfälle, så anmäl dig i god tid. När du anmäler dig till yrkesprovet är det viktigt att du bifogar din utbildningsbok eller annat intyg som bekräftar att du är behörig.

Yrkesprovet består av ett teoretiskt prov och sju olika praktiska prov.

Teoriprovet omfattar 20 frågor som är hämtade ur det dagliga arbetet på en glasmästeriverkstad och ur samtliga kurshäften i Glasmästeriteknik.

För att kunna genomföra provet väl och professionellt, måste du innan yrkesprovet träna på de praktiska momenten - flera gånger, särskilt de moment du inte är van vid. Det kan annars bli svårt att klara uppgiften inom den godkända tidsramen. Tänk på att det kan kännas svårare att genomföra uppgifterna under tidspress och granskning, än vad det är att göra dem i sin hemmaverkstad.

Notera

- att du får gärna använda dina egna handverktyg. Övriga verktyg såsom vinkellinjal, handslip, kildragare, rundskärare, kapsåg m.m. finns på Glasskolan.
- att det är obligatoriskt att använda skyddsutrustning. Saknas skyddsutrustning kommer du nekas att delta.
- Omklädningsrum och dusch finns på skolan.

Tider

Dag 1 samlas vi för gemensam fika kl 09:00. Genomgång av Yrkesprovets upplägg startar kl 10:00. Vi avslutar dagen med gemensam middag.
Dag 2 börjar vi kl 08:00.

Avgift

Provet bekostas av branschen och är alltså gratis för dig, men kostnader för resa och logi står din arbetsgivare för. Avanmälan mindre än två månader innan kursstart debiteras med 1 000 kr exkl. moms.

Mer information

Läs mer om yrkesprovet

Anmälan
Inkom med din anmälan till Glasbranschföreningen senast två månader innan utsatt provtid.