Kurser och aktiviteter

februari 2023

till
,
Sjöfartshusets Konferens & Festvåning, Skeppsbron 10, Stockholm

Blyinfattning av glas har traditionellt sett tillhört glasmästeriarbetet och ingått i utbildningen för glasmästare, numera glastekniker. I takt med än mer utvecklade och industrialiserade planglasprodukter har även utbildningen blivit mer specialiserad. Omhändertagandet och kompetensutvecklingen av blyinfattningen har i och med ...

oktober 2023

till
,
Glasskolan, Fredsgatan 4, Katrineholm

För att ytterligare öka kunskapen om glas hos lärare på bygg- och anläggningsprogrammet bjuder Glasbranschföreningen in till en utbildningsdag om glas och glasteknikeryrket.

Program

  • Presentation av glasbranschen
  • Materialet glas
  • Grundläggande praktiska glasövningar
  • Genomgång av framtaget undervisningsmaterial samt diskussion om glasutbildningen och ...