Kurser och aktiviteter

maj 2024

till
,
Ringvägen 100, Stockholm

Med ökad kunskap om arbetsrättsliga bestämmelser i lagar och kollektivavtal kan många konfliktsituationer på arbetsplatsen förebyggas. Dyrköpta tvister om exempelvis anställning, uppsägning, kollektivavtal, medbestämmande och annat kan därigenom lösas eller helt undvikas. Kunskaper i kollektivavtalens regler om anställningsformer och arbetstider ...

till
,
Svenskt Näringsliv, Platinan, Göteborg

OBS! 
Kursen är en heldagskurs och ges vid 2 tillfällen, 21 resp 22 maj, kl 09:00-16:00

Med ökad kunskap om arbetsrättsliga bestämmelser i lagar och kollektivavtal kan många konfliktsituationer på arbetsplatsen förebyggas. Dyrköpta tvister om exempelvis anställning, uppsägning, kollektivavtal, medbestämmande ...