Kurser och aktiviteter

maj 2024

till
,
Glasskolan i Katrineholm

Lärlingsveckan är en obligatorisk utbildning för alla traditionella glasteknikerlärlingar och den ger en introduktion till glasmästeriyrkets många olika arbetsområden. Utbildningen hålls på Glasskolan i Katrineholm två gånger per år.

När lärlingen varit anställd cirka sex månader kallas denne till en utbildningsvecka ...

oktober 2024

till
,
Glasskolan i Katrineholm

Lärlingsveckan är en obligatorisk utbildning för alla traditionella glasteknikerlärlingar och den ger en introduktion till glasmästeriyrkets många olika arbetsområden. Utbildningen hålls på Glasskolan i Katrineholm två gånger per år.

När lärlingen varit anställd cirka sex månader kallas denne till en utbildningsvecka ...