Image
Logotype - Fasaddagen 2021

Digital temadag helt i glasfasadernas tecken

Fasaddagen är en temadag som i första hand riktar sig till Glasbranschföreningens medlemsföretag verksamma inom glasmästeri och fasadentreprenad. Fasaddagen ägde rum 4 februari 2021 och nu kan du som är medlem se videoklipp från dagen i efterhand på våra medlemssidor.

Nästa Fasaddag arrangeras som en del av Glasbranschföreningens stora branschträff Glasdagen i början av februari 2022.

Program

09:07  Framtidsrapport, Jens Linderoth, Navet och Jenny Ingelström på Navet Analytics
09:37  Konjunkturrapport, Fredrik Isaksson på Byggföretagen
10:02  Kaffepaus
10:07  Sponsorinslag Sapa Building System, aluminium
10:11  Hållbarhet, Melinda Lemke på Glasbranschföreningen
10:20  Bygg-och anläggningssektorns färdplan, Birgitta Govén på Byggföretagen
10:36  Kartläggning av glasbranschens utsläppskällor, Malin Forsgren och Linnea Granström, 2050
10:48  Cirkulära fasader, Ola Stjärnborg på Skanska
11:05  Återvinning planglas, Anders Widing på RISE och Oskar Storm på Saint Gobain
11:25  Reklampaus, Purso
11:30  Glas- och metallingenjörsutbildningen, Susanne Petersson på YH-utbildningen i Lerum
11:35  Sponsorinslag Digitaliserad tillverkning, Christian Geiler på Schüco
11:47  Sponsorinslag Säkra dörrmiljöer, Andreas Grimberg och Jonas Andersson på AXS
11:56  Arbetsrätt och avtal, Torbjörn Carlberg på Glasbranschföreningen
12:18  Försäkringsskydd, Rebecca Edman på Säkra
12:23  Sponsorinslag Stålprofil
12:29  Sammanfattning, Mikael Ödesjö och Melinda Lemke på Glasbranschföreningen
12:40  Vitamininjektion Anders Rydell

Här några axplock av programmet:

Trender och möjligheter

På Glasdagen 2020 presenterade Navet Analytics trendrapporten ”Glasbranschens framtidsrapport mot 2030”, men det ingen trendspanare i världen kunde förutse var att verkligheten skulle se helt annorlunda ut en månad senare. Hur har ”game changern” corona påverkat megatrenderna? Har det tillkommit nya trender och hur ser framtiden egentligen ut?
Föredragshållare: Jens Linderoth/Jenny Ingelström, Navet Analytics

Konjunkturrapport

Efter ovanligt många goda år gick vi in i 2020 med en förväntad avmattning. Det som hände sedan kommer att analyseras i generationer framöver, men kan det vara så att byggsektorn kommer att vara den sektor som återstartar Sverige? Vi ger oss på att försöka sammanfatta året som gått och framför allt sia om vad vi kan förvänta oss framöver.     
Föredragshållare: Fredrik Isaksson, Byggföretagen

Hållbarhet

Vi balanserar på randen till en kris med oöverskådliga konsekvenser. Alla, däribland glasbranschen, måste agera kraftfullt och det skyndsamt! Men säg den kris som inte för något gott med sig. Är du en sann entreprenör ser du fullt av möjligheter i den gröna omställningen.

Bygg- och anläggningssektorns färdplan för fossilfri konkurrenskraft
Vad innebär färdplanen i praktiken och vilka mål är det vi ska nå?
Föredragshållare: Birgitta Govén, Byggföretagen

Hur ser glasbranschens klimatavtryck ut?
Vi redovisar kartläggningen av de största utsläppskällorna (planglas och aluminium).
Föredragshållare: Malin Forsgren, 2050

Cirkulära fasader
Den cirkulära ekonomin är här för att stanna och nu börjar inköparna att ställa krav.
Föredragshållare: Ola Stjärnborg, kategoriinköpare fasad, Skanska

Återvinning av planglas
Enligt ”avfallstrappan”, ett EU-direktiv antaget i svenska miljöbalken, är deponi den absolut sista lösningen som vi på alla sätt måste undvika. Ändå landar uppemot 30 000 ton planglas på svenska deponier varje år. Nu får det vara slut på det!
Föredragshållare: Anders Widing, RISE och Oskar Storm, Saint Gobain

Arbets- och affärsrätt

Nya avtal
Efter en ovanligt lång avtalsförhandling har vi sedan december nya kollektiv- och tjänstemannaavtal. Vi berättar vad som är nytt.
Föredragshållare: Torbjörn Carlberg, Glasbranschföreningen

AB 04 & ABT 06
Avstegen från AB 04 och ABT 06 blir allt fler. Hur påverkas försäkringslösningarna av förändringarna i de administrativa föreskrifterna?
Föredragshållare: Rebecca Edman, Säkra

En vitamininjektion för ett lyckat 2021

Du är din egen arbetslyckas smed. Vi tar hjälp av psykologin för att hålla motovationen på topp och se möjligheterna i de förändringar vi står inför.
Föredragshållare: Anders Rydell, legitimerad psykolog och specialist i organisationspsykologi

Sponsrade föredrag

Dessutom kommer våra huvudsponsorer att tala om:

- Grönare aluminium, Sapa Building Systems
- Digitaliserad tillverkning, Schüco
- Hållbarhet - en svensk successtory, Stålprofil

Tack till våra sponsorer!

Sponsorernas logotyper för Fasaddagen 2021

Frågor eller synpunkter?

Melinda Lemke

Projektledare Fasad/Hållbarhetsfrågor, chefredaktör tidningen GLAS
Telefon:
08-453 90 75
E-post:
melinda.lemke@gbf.se