Image
En hand håller upp en jordglob i glas mot blå himmel

Hållbarhet och miljö

”Vi arbetar för en hållbar, klimatneutral och konkurrenskraftig glasbransch.”

Glasbranschföreningen vill:

  • Att glasbranschen ska klara att leva upp till målet om netto noll koldioxidutsläpp år 2045.
  • Att glasbranschen genom företagens tjänster och produkter kan driva på den gröna omställningen i samhället.
  • Öka kunskapen i hållbarhetsfrågor gällande glas som material och olika glastjänster och produkter.

Det här gör vi:

Vill du veta mer?