Image
Siluetter av människor i olika färgglada kulörer med olika etniciteter och kön

Jämställdhet och mångfald

”Vi arbetar för en jämställd och inkluderande glasbransch”

Glasbranschföreningen vill:

  • Att glasbranschen ska kännetecknas av att alla är välkomna oavsett könsidentitet eller härkomst.
  • Öka mångfalden i glasbranschen, inte minst andelen kvinnor som är underrepresenterade.
  • Bredda rekryteringsbasen så att glasföretagen får lättare att anställa fler medarbetare med rätt kompetens.

Det här gör vi:

  • Lyfter fram ambassadörer med olika bakgrund inom branschens alla verksamhetsområden.
  • Stöttar medlemsföretagen i arbetet med att uppnå jämställda och inkluderande arbetsplatser genom handfasta råd och kunskap.
  • Driver ett nationellt kvinnligt nätverk för att ge verksamma kvinnor och ickebinära som idag är underrepresenterade i branschen en naturlig mötesplats för att kunna knyta nya kontakter, utbyta erfarenheter och idéer samt hitta förebilder. 
  • Samverkar med Galaxen Bygg för att underlätta rekrytering av personer med funktionsnedsättning till branschen.

Vill du veta mer?