Sund konkurrens

”Vi verkar för sund konkurrens och schyssta villkor i glasbranschen”

Glasbranschföreningen vill:

 • Att medlemskapet ska vara en garanti för seriositet och kvalitet.
 • Att våra myndigheter, genom bra och tydliga lagar och regelverk, ska ha goda förutsättningar att identifiera och hindra oseriösa aktörer från att driva verksamhet i glasbranschen.
 • Verka för att beställare av glastjänster ska ställa och följa upp krav som underlättar för seriösa företag att vinna upphandlingar.

Det här gör vi:

 • Säkerställer goda företagarvillkor och löneavtal genom våra kollektivavtal som gynnar såväl företag som medarbetare.
 • Tillhandahåller riktlinjer för hur man lämpligast handlar upp glastjänster till bästa pris och kvalitet genom hela avtalsperioden.
 • Erbjuder kostnadsfri rådgivning inom offentlig upphandling av glastjänster.
 • Driver auktorisation och certifiering inom glasmontage (MTK-auktorisation), bilglasarbeten (Auktoriserat Bilglasmästeri), dörrpartier (Diplomerad Dörrmästare) och konstinramning (Certifierad Konstinramare).  
 • Arbetar för att påverka regeringens arbete mot svart arbetskraft och kriminalitet genom opinionsbildning och konkreta förslag.
 • Bedriver opinionsarbete för ett återställt rotavdrag till 50 procent av arbetskostnaden (från dagens 30 procent) tillsammans med närliggande arbetsgivarorganisationer, exempelvis genom samverkan inom nätverket Svensk Byggnäring.
 • Är delägare i ID06 AB. Byggbranschens system för att lätt kunna identifiera personer på en arbetsplats och koppla dessa till en arbetsgivare.
 • Verkat för lagstiftning om personalliggare, vilken innebär att alla som vistas och utför arbete på en byggarbetsplats ska registreras i en personalliggare där det framgår vem man är, vem man arbetar för och när man har arbetat.
 • Verkat för lagstiftning om arbetsgivardelaration på individnivå, vilken innebär att arbetsgivaren månadsvis ska redovisa alla utbetalningar och skatteavdrag både till Skatteverket och till respektive anställd i syfte att motverka fusk och osund konkurrens.

Vill du veta mer?