Opinion

Återställ rotavdraget och höj beloppet

En pandemi har skakat om världen och vi vill nu tillsammans ta ansvar för företagande, jobb och svensk ekonomi. Arbetslösheten är hög och osäkerheten på arbetsmarknaden än större. Konkurserna ökar och sammantaget tilltar risken för svartarbete. Bygg- och installationssektorn är en viktig motor för samhällsbyggandet som vi vill ska göras hållbart och på schyssta grunder. Vi uppmanar därför regeringen att snarast använda en fungerande reform för att snabbt och tryggt stimulera jobb och ekonomi – återställ rotavdraget och höj beloppet.

Rotavdraget är en välkänd reform som snabbt kan stimulera svensk ekonomi. Ett höjt avdrag kan skapa tusentals nya jobb och motverka osund konkurrens. Rotavdraget är ett verktyg mot svartarbete, fusk och mygel och bidrar till en sund arbetsmarknad för alla parter.

Sverige har en extraordinär situation med hög arbetslöshet, därför vill vi värna om seriösa arbetstillfällen som också bidrar med skattemedel till Sveriges återstart.

När fler arbetar hemifrån har både hushållens köp av byggvaror och efterfrågan på hantverkstjänster ökat markant. Troligt är att detta skulle öka än mer om rotavdraget höjdes, vilket skulle ha stor betydelse för företag och skapar fler jobb. Skatteverket har redovisat betydligt fler sökta och beviljade rotavdrag, och nyligen genomfördes en Sifo-undersökning som visar att hälften av svenska folket gärna ser ett höjt rotavdrag.

Ett höjt rotavdrag skapar alltså förutsättningar för att bibehålla och utveckla hållbara byggnader, kan ge tusentals nya jobb samtidigt som det bidrar positivt till klimatomställningen.

Byggmaterialhandlarna gav HUI Research i uppdrag att beräkna vilka sysselsättningseffekter ett återställt rotavdrag skulle kunna ge. En höjning av bidragsdelen från dagens 30 procent till 50 procent av arbetskostnaden, samt ett höjt takbelopp från 50 000 kronor till 100 000 kronor per person och år, visade sig skapa ytterligare upp till 7 500 heltidsarbeten inom bygg- och installationssektorn.

Regeringen har nyligen beslutat om ett utökat rutavdrag med syfte att öka sysselsättningen som tagit skada av coronapandemin. Från och med årsskiftet kommer ett större antal människor ges möjlighet att jobba inom rut-branschen, personer som tidigare inte varit målgrupp för reformen.

Ett liknande beslut bör tas för ett utökat rotavdrag. Och till skillnad från Rut-branschen har vi inom bygg- och installationssektorn ett säkerhetssystem med ID06-kort, vilket säkrar varje specifik hantverkare till ett seriöst företag. Systemet förhindrar att människor felaktigt utnyttjas, skapar sundare konkurrens bland företagen samt säkerställer att skatter betalas in.

Vi står redo att återstarta Sverige för fler jobb och en starkare ekonomi. Vi tar ansvar för en grön omställning och ett hållbart samhälle. Är regeringen beredd att göra sitt – att snarast höja rotavdraget?

Erik Haara, vd, Glasbranschföreningen
Catharina Elmsäter-Svärd, vd, Byggföretagen
Monica Björk, vd, Byggmaterialhandlarna
Anneli Kouthoofd, vd, Byggmaterialindustrierna
Ola Månsson, vd, Installatörsföretagen
Anders Robertsson, vd, Maskinentreprenörerna
Pontus Sjöstrand, vd, Måleriföretagen
Johan Lindström, vd, Plåt- och Ventföretagen
Malin Löfsjögård, vd, Svensk Betong
Klas Wåhlberg, vd, Teknikföretagen
David Johnsson, vd, Trä- och Möbelföretagen, TMF

Läs också: