Vad gör en konstinramare?

Konstinramare eller rammakare är ett hantverksyrke i vilket man arbetar med att rama in konst på papper, oljemålningar, fotografier, textilier, affischer, speglar samt olika typer av föremål åt kunder i egen verkstad. En konstinramare kapar och sätter ihop ramar i både trä och metall, skär glas och passepartouter samt monterar det som ska ramas in.

Konstinramaren ska ha mycket goda kunskaper om de material som används vid inramningsarbetet. Det är av stor vikt att man använder sig av material av hög kvalitet och åldersbeständig kartong för att bevara konsten på bästa sätt. Vidare ska konstinramaren känna till alla typer av konsttekniker. Ytterligare krav som ställs på professionen är känsla för färg, form och design samt stor noggrannhet.

Att arbeta som konstinramare är ett omväxlande och stimulerande arbete där kunderna är allt från privatpersoner till företag och institutioner, vilket ställer krav på känsla för service. Idag råder det brist på välutbildade konstinramare.

Läs mer om konstinramning:

Att utbilda sig till konstinramare

Om du vill utbilda dig till konstinramare kan du välja mellan två yrkeshögskoleutbildningar. Det är Hantverkslärling i Leksand eller Hantverksakademin i Stockholm. Utbildningarna är eftergymnasiala och för att ansöka är gymnasieexamen ett grundkrav. Nedan kan du läsa mer om de båda utbildningarna och vad som krävs för att bli antagen:

Hantverkslärling, Leksand

www.hantverkslarling.se

Hantverksakademin, Stockholm

www.hantverksakademin.se

Relaterade sidor

Frågor om konstinramaryrket? 

Om du har frågor angående utbildning till konstinramare är du välkommen att kontakta projektledaren för Inramningsgruppen.