Image
Logotypen för Byggbranschens utbildningscenter visas framför en grön bakgrund med en byggnadsarbetare

Bas P/U – 3 dagar

Är du utsedd till byggarbetsmiljösamordnare, Bas-P/U, i ett bygg- och anläggningsarbete? Utbildningen är en komplett grundutbildning för Bas-P/U i både projektering och utförande.

Vi går igenom hur arbetsmiljöfrågorna hanteras under projekteringsskedet (Bas-P), och hur arbetsmiljöarbetet skall samordnas under byggproduktionen (Bas-U). Du kommer också få ökad kunskap och insikt i de regler som styr ditt uppdrag som byggarbetsmiljösamordnare. I utbildningen går du också igenom de viktigaste föreskrifterna för att aktivt kunna jobba med samordningen av risker på byggarbetsplatsen.

Nu ingår BUC:s förberedande onlineutbildning för Bas-P/U, det är en obligatorisk del av utbildningen där du snabbt får en överblick över uppdraget och hamnar på samma nivå som övriga deltagare. Den här delen kan du gå närsomhelst men ska vara klar innan du börjar på din lärarledda utbildningsdag. Du får tillgång till onlineutbildningen när du har bokat en plats.

Utbildningen avslutas med ett kunskapsprov. Kursen ger dig efter godkänt skriftligt prov, dokumenterad kunskap för byggarbetsmiljösamordnare Bas-P/U, enligt kraven i AFS 1999:3 och Arbetsmiljölagen kapitel 3.

Utbildningen lever upp till kravställningen för BKMA.

Detta är en behörighetsutbildning

 • Kräver ID-kontroll
 • Krav på fullständigt personnummer för utfärdande av utbildningsbevis
 • Registrering till ID06 Kompetensdatabas om samtycke lämnats
 • Ingen specifik giltighetstid och krav men rekommendation om förnyelse efter 5 år
 • Persondata för denna utbildning sparas endast under 10 år från godkännandedatum

Bas-P/U – 3 dagar ges på ett antal orter i Sverige, men går också att genomföra som distansutbildning.

Samarbete med Byggbranschens utbildningscenter (BUC)

Denna kurs anordnas i samarbete med Byggbranschens utbildningscenter (BUC). Vid bokningstillfället kommer du att uppmanas att skapa ett konto hos BUC för att kunna anmäla dig. Medlemsföretag i Glasbranschföreningen har möjlighet att anmäla sig till alla utbildningar som BUC anordnar till medlemspris. Detta regleras automatiskt när du skapar ett konto hos BUC.  

Utbildningens mål

 • Förståelse för hur byggprocess, entreprenadform, roller och ansvar påverkar rollen som Bas-P/U
 • Kunskaper om hur arbetsmiljöfrågorna skall hanteras och samordnas under projekterings- och planeringsskedet (Bas-P)
 • Hur arbetsmiljöarbetet skall hanteras och samordnas på bygg- och anläggningsprojekt under utförande (Bas-U)
 • Kunskaper om hur Bas P/U kan jobba med riskbedömning och åtgärdstrappa för minskade risker i utförandeskede och förvaltning
 • Dokumenterad utbildning som uppfyller arbetsmiljöverkets krav på funktionen Bas-P och Bas-U

Målgrupp

Du som ska vara byggarbetsmiljösamordnare i projekteringsskedet (Bas-P) eller utförandesskedet (Bas-U).

Utbildningens innehåll

Grunderna för Bas-P/U

 • Byggprocessen
 • Roller och ansvar
 • Byggherreansvaret
 • Risker på byggarbetsplatser

Regelverken

 • Arbetsmiljölagen, AML
 • Bygg- och anläggningsföreskriften – teori och praktisk hantering, AFS 1999:3
 • Systematiskt Arbetsmiljöarbete, SAM 2001:1
 • Arbetsplatsens utformning, AFS 2020:1
 • Tekniska föreskrifter (AFS 2006:4, 2006:6, 2013:4, 2015:6, 2005:15)
 • Bransch- och beställarkrav

Byggherre/Uppdragstagare ansvar och arbetsuppgifter

Planerings och projekteringsskedet, Bas-P

 • Byggherrens ansvar
 • Projektörens ansvar och samordning av projektören
 • Bas-P:s uppgifter och ansvar
 • Tidplan, APD-plan (Arbetsplatsdisposition) och AMP (Arbetsmiljöplan)
 • Arbetsmiljö under bruksskedet

Utförandeskedet, Bas-U

 • Bas-U:s uppgifter
 • AMP (Arbetsmiljöplan)
 • Bas-Organisationen
 • Organisera skyddsarbetet
 • Arbetsberedningar
 • Ledning och kommunikation
 • Samordning på byggarbetsplatsen (UE och andra på byggarbetsplatsen, Flera byggprojekt på samma ställe, Fast driftställe)

Risker och riskbedömning

 • Händelsekedjan
 • Riskhantering
 • Riskbedömning
 • Åtgärdstrappan

Kunskapsprov

Förkunskaper

Lämpligt att du också har gått onlineutbildningen Safe Construction Training.

Kursavgift

Medlemspris (gäller även medlemmar i Glasbranschföreningen): 10 500 kr, exkl. moms

Pris för ej medlem: 12 100 kr, exkl. moms

Kurstillfällen/Anmälan

Utbildningen ges på fler orter i Sverige. Se aktuella datum och platser via länken nedan. 

Se aktuella datum/Gå till anmälan

Frågor om utbildningen?