Image
En man arbetar med ett lås på en dörr

Praktisk dörrmästarutbildning - Dörrfunktion 2

Idag förses ett dörrparti med en mängd olika lås- och beslagsprodukter. Produkterna installeras för att uppfylla alla de krav som ställs på dörrpartiet. En dörr ska vara inbrottssäker, den ska fungera vid utrymning och vid brand, den ska anpassas för tillgänglighet och kunna öppnas och stängas på olika sätt. I vissa fall ska många av kraven kombineras. För att dörrpartiet ska fungera som avsett är det viktigt att installationen av lås- och beslagsprodukterna görs korrekt. Den här kursen ger kunskap om lås- och övriga beslagsprodukter från Assa.

Kursens mål

Deltagarna ska få praktisk kunskap om hur man i dörrpartier av glas- och metallkonstruktioner, monterar, ansluter och justerar olika typer av lås och produkter för dörrstyrning och nöd- och panikutrymning, samt kunskap om hur produkterna fungerar. 

Målgrupp

Kursen vänder sig till personer som arbetar med montage av dörrar av glas och metall. För att tillgodogöra sig kursen behöver deltagarna ha minst tre års branscherfarenhet. Denna kurs är obligatorisk för företag som ska bli Diplomerad Dörrmästare.

Kursinnehåll

Kursen innehåller både praktiska och teoretiska moment. Under kursdagarna får deltagarna montera flera typer av lås och beslag i olika dörrkonstruktioner som ska uppfylla brand-, inbrott- och utrymningskrav. Kraven kan gälla var för sig eller i kombination. I denna kurs monteras och installeras produkter från Assa.

Många av dagens produkter, exempelvis lås och dörrstängare, kräver svagström. Kursen ger en genomgång av hur kontroll av de installerade enheterna sker.

I kursen ingår:

  • Montage och utbyte av mekaniskt och elektromekaniskt lås ihop med slutbleck
  • Montage av panik- och nödutrymningsbeslag
  • Installation av motorlås
  • Olika typer av dörrstängare och koordinatorer.
  • System för branddörrstängning
  • Trycken och handtag
  • Kontroll av installerade produkter med hjälp av svagström

Kursort

Kursen genomförs på Glasskolan i Katrineholm

Kurslängd

Två dagar

Kurstider

Dag 1: kl 09:30 - 17.00 (med fika från kl 09:00)
Dag 2: kl 08:00 - (ca) 16.00

Kursavgift

5 900 kr exkl. moms för medlemmar i Glasbranschföreningen
11 800 kr exkl. moms för icke medlemmar

Kurstillfällen

Se aktuella kursdatum

Vill du veta mer?

Melinda Lemke

Projektledare glas- och metallentreprenad / hållbarhetsfrågor
Telefon:
08-453 90 75
E-post:
melinda.lemke@gbf.se