Image
Texten "Avtal 2023" visas mot en abstrakt bild av glas i tonerna gult, grönt och grått

Vi informerar om avtalsrörelsen

På dessa sidor samlar vi all information om Glasbranschföreningens kollektivavtalsförhandlingar. De kollektivavtal vi omförhandlar under våren 2023 är Glasmästeriavtalet och Tjänstemannaavtalet. Vi tecknar även ett centralt hängavtal med Handelsanställdas Riksförbund (Handels) och specifika avtal med IF Metall.

Glasmästeriavtalet

Det är arbetsuppgifterna som styr vilket kollektivavtal som ska följas. Arbetsuppgifter för arbetare inom glasmästeri, bilglas och fasadentreprenad omfattas av Glasmästeriavtalet. Glasbranschföreningen tecknar Glasmästeriavtalet med den fackliga motparten Byggnads (Svenska byggnadsarbetareförbundet). 

Glasmästeriavtalet löper ut 30 april 2023.

Här kan du läsa mer om hur glasföretagen vill utveckla kollektivavtalet

Läs våra yrkanden i sin helhet

Medlemmar kan läsa mer om Glasmästeriavtalet här

Tjänstemannaavtalet

Arbetsuppgifter för glasbranschens tjänstemän omfattas av Tjänstemannaavtalet. Tjänstemannaavtalet samförhandlar Glasbranschföreningen med ett antal andra arbetsgivarorganisationer inom bygg- och installationssektorn (Installatörsföretagen, Plåt & Ventföretagen, Måleriföretagen i Sverige och Maskinentreprenörerna). Tjänstemannaavtalet tecknas med de fackliga motparterna Unionen, Sveriges Ingenjörer och Ledarna. 

Tjänstemannaavtalet löper ut 30 april 2023. 

Läs våra yrkanden i sin helhet

Medlemmar kan läsa mer om Tjänstemannaavtalet här

Detaljhandelsavtalet

Glasbranschföreningen tecknar även ett centralt hängavtal på Detaljhandelsavtalet för företag som har en butik (exempelvis för branschens konstinramningsföretag). Detaljhandelsavtalet tecknas mellan Svensk Handel och Handelsanställdas förbund.

Detaljhandelsavtalet löper ut 31 mars 2023.

Medlemmar kan läsa mer om Detaljhandelsavtalet här

Omslag till Svenskt Näringslivs rapport: Förutsättningar inför avtalsrörelsen 2023

Förutsättningarna inför avtalsrörelsen 2023

Svenskt Näringsliv har sammanställt en rapport som studerar de ekonomiska förutsättningarna i Sverige inför avtalsrörelsen 2023. Rapporten består av följande tre delar: (1) En beskrivning av konjunkturläget, (2) en analys av konkurrenskraftens utveckling samt (3) en analys av lönebildningen och penningpolitiken i en höginflationsmiljö. 

Läs rapporten på svensktnaringsliv.se

Snabblänkar

Vill du veta mer om våra kollektivavtal och förhandlingar?

Torbjörn Carlberg

Arbetsrättsjurist och förhandlingschef
Telefon:
08-453 90 72
E-post:
torbjorn.carlberg@gbf.se