Tidslinje och förhandlingsdelegation

Vi byter yrkanden

I februari 2023 byter vi krav (så kallade yrkanden) med de fackliga organisationerna. Glasbranschföreningen för fram sina krav på förändringar i kollektivavtalen och facken gör detsamma. Därefter träffas parterna och förhandlar och försöker hitta en gemensam överenskommelse om innehållen i kollektivavtalen.

  • Yrkanden för Glasmästeriavtalet presenteras 16 februari 2023
  • Yrkanden för Tjänstemannaavtalet presenteras 22 februari 2023

Ta del av yrkandena

Avtalen löper ut

Industriavtalet som tecknas mellan industrins parter (Teknikföretagen och IF metall) sätter märket för vilken löneökningstakt Sverige klarar av. Det avtalet löper ut 31 mars 2023. Målet i de förhandlingarna är att ett nytt industriavtal ska vara klart 1 april. Industrins parter byter yrkanden under vecka 51 2022. Här kan du läsa mer om Industriavtalets normerande roll.

  • Glasmästeriavtalet löper ut 30 april 2023
  • Tjänstemannaavtalet löper ut 30 november 2023
  • Detaljhandelsavtalet löper ut 31 mars 2023 

Här kan du läsa mer om avtalens giltighetstid och förhandlingsdatum.

Hur får föreningen information om vad medlemsföretagen vill?

Glasbranschföreningen arbetar inför och under en avtalsrörelse med en förhandlingsdelegation. Delegationen består av ett antal medlemsföretag samt föreningens vd och förhandlingschef. Det är förhandlingsdelegationen som framför de krav på förändringar som medlemsföretagen vill se i kollektivavtalen och det är förhandlingsdelegationen som beskriver företagens situation för fackförbunden.

Du som är medlem i Glasbranschföreningen är alltid välkommen att höra av dig till någon i förhandlingsdelegationen för att framföra dina önskemål och förslag till förbättringar av avtalen. 

Glasbranschföreningens förhandlingsdelegation

Se vilka som ingår i Glasbranschföreningens förhandlingsdelegation.

Vill du veta mer?