Image
Texten "Avtal 20" visas mot ett grönskimrande glasräcke

Nya kollektivavtal klara för glasbranschen

På dessa sidor har vi samlat information om Glasbranschföreningens kollektivavtalsförhandlingar. Nya kollektivavtal för företagen i glasbranschen tecknades i december 2020. Det gäller Glasmästeriavtalet för arbetare som vi tecknar tillsammans med Byggnads och Tjänstemannaavtalet för tjänstemän som vi tecknar med Unionen, Ledarna och Sveriges Ingenjörer. Vi tecknar även ett centralt hängavtal med Handelsanställdas Riksförbund (Handels) och specifika avtal med IF Metall.

Glasmästeriavtalet

Glasbranschföreningen och Byggnads tecknade 9 december 2020 ett nytt Glasmästeriavtal. Avtalet följer industrins lönenorm på totalt 5,4 procent fördelat på 29 månader. Avtalstiden är uppdelad i två perioder: 1 december 2020 till 30 april 2022 och 1 maj 2022 till 30 april 2023. Den sista avtalsperioden är uppsägningsbar. Uppsägning av den andra avtalsperioden kan ske av endera parten senast den 31 oktober 2021. Läs pressmeddelandet om överenskommelsen.

Medlemmar kan läsa mer om Glasmästeriavtalet här

Tjänstemannaavtalet

Glasbranschföreningen tecknade 11 december 2020 (tillsammans med Installatörsföretagen, Maskinentreprenörerna, Måleriföretagen i Sverige och Plåt & Ventföretagen) nya tjänstemannaavtal med fackförbunden Unionen, Ledarna och Sveriges Ingenjörer. 

Löneavtalen med Ledarna och Sveriges Ingenjörer är fortsatt sifferlösa processlöneavtal och avtalet med Unionen följer industrins lönemärke på 5,4 procent. Avtalens giltighetstid löper över 29 månader, också detta enligt märket. Läs pressmeddelandet om överenskommelsen.

Medlemmar kan läsa mer om Tjänstemannaavtalet här

Detaljhandelsavtalet

Glasbranschföreningen har tecknat ett centralt hängavtal på Detaljhandelsavtalet. Företag som har en butik använder sig av detta avtal. Detaljhandelsavtalet tecknas mellan Svensk Handel och Handelsanställdas förbund. Det nya Detaljhandelsavtalet gäller från och med 1 november 2020 till 31 mars 2023.

Medlemmar kan läsa mer om Detaljhandelsavtalet här

Snabblänkar

Vill du veta mer om våra kollektivavtal och förhandlingar?

Torbjörn Carlberg

Arbetsrättsjurist och förhandlingschef
Telefon:
08-453 90 72
E-post:
torbjorn.carlberg@gbf.se