Image
Melinda Lemke

2021 - året då vi går från visirfrilla till teknik-turbo

KRÖNIKA - MELINDA LEMKE
2021-02-19 09:44

Spela dina kort väl och 2021 kan bli ett lyckosamt år. 21 är ett palindromtal i det senära talsystemet, en siffra som ofta förknippas med tur, risker och högt spel med chans till stora vinster.

Det är enligt den kinesiska kalendern också ett årtal som går i oxens och metallens tecken, varför vi kan förvänta oss att hårt och målmedvetet arbete kommer att löna sig. Den fredsälskande oxen är stark, arbetande och metodisk medan metallen representerar viljestyrka och envishet, dess egenskaper är beslutsamhet och förmåga att uppnå mål.

Chanserna är således gynnsamma för ett år där nästan vad som helst kan hända. Ett år då vokabulären förväntas skifta från covidiot, hobbyepidemiolog och visirfrilla till vaccindiplomati, hungerpandemi och teknik-turbo. Då mjutning tillhör allmän hyfs och digifysiska möten blir lika självklara som plåster på armen och cli-fi litteratur i bokhyllan (science fiction med klimattema). Ovanligt många nyord har smugit sig in på språkrådets lista och 2021 har redan bjudit på det mest spektakulära exemplet på den nya så kallade cancelkulturen – nedstängningen av Donald Trumps konton på twitter, facebook och instagram efter händelserna i Kapitolium.

Redan på lågstadiet lär sig svenska barn att kritiskt granska information, men vad som är sant eller inte är inte alltid lätt att avgöra. Det brukar som bekant finnas två sidor av samma mynt. Sannolikt har det dykt upp en och annan rubrik i ditt flöde som i spåren av pandemin förebådar kontorsdöden, men enligt Byggvärlden var antalet byggstarter under 2020 fler än både 2019 och 2018. Statistik från Byggfakta visar att den totala byggkostnadsvolymen av byggstartade kontorsprojekt med en byggkostnad på upp till 500 miljoner kronor i landets fyra största städer, ökade med hela 101,5 procent.

Det är dock inte bara motstridiga budskap som är problemet. I en strid ström av information tenderar de goda nyheterna att försvinna i bruset. Förhoppningsvis nåddes ändå en och annan i december av Boverkets uppdaterade bostadsprognos med rubriken ”Hög byggtakt på oväntat stark bostadsmarknad”. En prognos som till och med visade på en bättre utveckling än vad som prognosticerades före pandemin och med siffror som låg över 2019 års nivåer.

Kanske har det också noterats att vi pandemin till trots såg tre procent färre byggkonkurser i november 2020 än motsvarande period 2019 och att byggsektorn tack vare ihärdigt arbete med bland annat bygg- och anläggningssektorns färdplan tar en ledande position i klimatarbetet. Aldrig har heller Sweden Green Building Council haft så mycket att göra som nu, intresset för miljöcertifieringar är glödhett!

2021 blir ett avgörande år på många sätt. Det avgörande året som det kommer att skrivas om i historieböckerna. Pandemin har ändrat riktning på de krafter som har format den moderna världen. Globaliseringen har kommit av sig, den digitala revolutionen har accelererat fullkomligt och maktkampen mellan USA och Kina har intensifierats. Allt överskuggas dock av tilltagande ovädersmoln och zombiebränder som härjar fritt i Sibirien.

Hela världen håller andan medan klimatförändringens vindar blåser upp till orkanstyrka och haven visar att de har fått nog. 2021 är sista chansen att gjuta olja på vågorna, ett uttryck som aldrig känts mer opassande. Låt nu inte världens ledare förblindas av maktstridigheter!

Melinda Lemke
Projektledare glas- och metallentreprenad samt hållbarhetsfrågor, på Glasbranschföreningen

Fotnot 1: Ett palindromtal är ett tal som, skrivet i en viss talbas, blir samma vare sig man läser det framlänges eller baklänges.

Fotnot 2: Senära talsystemet är ett talsystem med basen 6. Talsystemet är ett positionssystem med de sex siffrorna 0, 1, 2, 3, 4 och 5. För att påvisa att ett tal är skrivet i senära talsystemet kan man ha sänkt 6 efter talet, till exempel: 106 = 610.

Källhänvisningar: 
Boverket: Hög byggtakt på oväntat stark bostadsmarknad, 2020-12-17
Byggvärlden: Positiva och oväntade byggnyheter under pandemin, 2020-12-21
Byggvärlden/Byggfakta: Byggboom för kontor – trots ökat hemarbete, 2020-12-16