Image
Porträttbild på Erik Haara, Glasbranschföreningens vd, tagen i stadsmiljö
Erik Haara, vd, Glasbranschföreningen. Foto: Magnus Östh.

Boverkets önskan om nya byggregler kastar mörka skuggor över samhällsbyggandet

2023-06-22 07:40

DEBATT OM MÖJLIGHETERNAS BYGGREGLER – ERIK HAARA

Säkerhetskrav som ger utrymme till subjektiva tolkningar och borttaget krav på att möjlighet till utblick och direkt dagsljus ska gälla alla bostäder. Det är några av förslagen som ligger till grund för de nya byggreglerna som inte direkt lever upp till namnet ”Möjligheternas byggregler”, utan snarare kastar mörka skuggor över vårt gemensamma samhällsbyggande, där förtätning av staden och billigare bostäder prioriteras framför människors välmående och säkerhet.

Bra byggregler är viktiga. Det är byggreglerna som lägger grunden för det samhälle vi bygger och det vi bygger idag kommer inte bara vi att få leva med under vår livstid utan det kommer också att prägla många framtida generationer. Slit- och slängsamhällets tid är förbi. Vi har inte råd att göra fel och göra om – vi ska göra rätt från början.

Dagsljus och utblick inverkar positivt på såväl motivation som prestation, det minskar risk för depression, skyndar på tillfrisknandet inom vården och minskar risk för hjärt-kärlsjukdom. Dessutom gör god tillgång till dagsljus på dagen också att du sover bättre om natten. Dagsljus förbygger alltså även en mängd andra hälsoproblem som sömnbrist kan leda till som exempelvis fetma, diabetes och cancer. Framträdande forskare menar att tillgång till dagsljus är en hälsofråga som vi behöver ta på stort allvar. Speciellt här i Sverige där dagsljus stora delar av året är en bristvara och vi tillbringar väldigt mycket tid inomhus. Att utifrån kunskapen om allt detta säga att krav på dagsljus och utblick inte ska gälla för alla våra bostäder, kan inte vara annat än fel väg att gå.

När vi bygger framtidens bostäder och offentliga miljöer är det viktigt att vi aldrig tummar på säkerheten. Därför oroas jag över att hänvisningar till standarder tas bort, som exempelvis när det gäller krav på säkerhetsglas. Det måste vara tydligt att det är säkerhetsglas eller laminerat säkerhetsglas som krävs för att uppfylla bestämmelserna när glas placeras på ställen där människor kan komma i kontakt med dem. Frågor om säkerhet ska inte kunna ge utrymme till subjektiva tolkningar och egna lösningar. Det måste finnas ett tydligt regelverk som gör att det inte går att göra fel. Boverket behöver ta det ansvaret.

Att reformera byggreglerna är en unik möjlighet att föra branschen in i framtiden. Förändringarna kan gott vara genomgripande så länge de är väl genomtänkta och har slutanvändaren för ögonen. Vi behöver tänka nytt och annorlunda för att kunna fortsätta vårt viktiga arbete med att bygga hållbara livsmiljöer som främjar människors fysiska och psykiska hälsa. Därför efterlyser vi ett dynamiskt system som ser till helheten. Ett system med inbyggda läromekanismer och livscykelanalyser som sträcker sig generationer framåt. Ett system som bygger på evidensbaserade forskningsresultat om vad som får människan och miljön att må bra. För det handlar om så mycket mer än fyra väggar tak och golv; hur och vad vi bygger handlar om ansvar.

Med hopp om att många med oss ser att det finns förbättringspotential innan det nya regelverket lever upp till sitt namn fortsätter vi att verka för säkra och hälsosamma glasmiljöer som gör att vi lever upp till vår devis om att ”vi skapar en ljusare framtid”!

Erik Haara
Vd, Glasbranschföreningen

Läs mer om Glasbranschföreningens remissvar