Byggkostnadsindex visar största förändringen sedan 1980

2022-08-22 10:58

I statistikmyndigheten SCBs senaste uppdatering av byggkostnadsindex konstaterades den största förändringen i årstakt sedan juni 1980. För flerbostadshus har byggkostnadsindex stigit med 14,6 procent mellan juli 2021 och juli 2022.

Orsaken till ökningen är flera, men i uppdateringen av SCB går det att utläsa hur byggherrekostnaderna står för den största delen av ökningen. Därefter transport, drivmedel, elkraft och högre byggmaterialkostnader.

Ökade kostnader är en utveckling vi känner igen från Glasbranschföreningens medlemsföretag. Detta genom resultatet från en enkätundersökning som genomfördes i juni. Där 9 av 10 medlemsföretag svarade att de upplevde problem med ökade kostnader för såväl bränsle och el som materialkostnader.

På medlemssidorna tillhandahåller Glasbranschföreningen entreprenadindex. Där får du som medlem mer information och även vilka fördelarna är att utgå från index vid en avtalsförhandling.

Källa: Statistikmyndigheten SCB