Byggstartsindex på plus…

2020-06-29 10:30

…men vissa byggstarter flyttas fram. Det är en komplex bild som målas upp om projektmarknadens olika skeden mitt i coronapandemin. Rapporten Tempen på projektmarknaden mitt i coronafebern från Byggfakta, utgår från en färsk undersökning bland cirka 400 byggherrar om deras konkreta projektplaner, påfyllnaden av nyregistrerade projekt i landets största projektdatabas, projekteringsstatistik över upphandlade konsulter samt byggstartsstatistik.

Sammantaget har cirka 12 procent av de 400 projekten i undersökningen fått byggstarten framflyttad, helt eller delvis med hänvisning till coronapandemin. Det är relativt stora skillnader geografiskt och främst är det nybyggnationer av flerbostadshus som ser ut att påverkas. Knappt 40 procent av de projekt som enligt undersökningen fått byggstarten framflyttad hade ursprungligen en byggstart under april-juni 2020. Resterande cirka 60 procent av projekten hade en planerad byggstart senare i sommar, i höst eller i slutet av året. Men redan nu är dessa byggstarter framflyttade.

Läs mer / beställ hela rapporten