Image
Ett montage av tre bilder föreställande ett glasmästeri, arbete på ett glastak och en person som kör en bil med vy ut genom vindrutan

Glasbranschföreningen söker ny vd

2024-05-16 13:26

Efter snart 14 år i glasbranschens tjänst kommer Glasbranschföreningens vd Erik Haara att lämna sitt uppdrag i föreningen, då han till hösten tillträder som vd för organisationen TMF, som organiserar företagen inom Trä- och möbelindustrin i Sverige. Glasbranschföreningen söker därför en ny vd.

Vill du leda bransch- och arbetsgivarorganisationen för en bransch som skapar en ljusare framtid? Glasbranschföreningen söker nu en trygg och engagerad vd som ska leda organisationen och fortsätta bygga de bästa förutsättningarna för den samlade glasbranschen i Sverige.ill du leda bransch- och arbetsgivarorganisationen för en bransch som skapar en ljusare framtid? Glasbranschföreningen söker nu en trygg och engagerad vd som ska leda organisationen och fortsätta bygga de bästa förutsättningarna för den samlade glasbranschen i Sverige.

Om Glasbranschföreningen

Glasbranschföreningen är en bransch- och arbetsgivarorganisation som skapar en ljusare framtid! Föreningen företräder och stödjer medlemsföretagen i en expansiv bransch i tillväxt och ständigt nya innovationer. Glasbranschföreningen har ca 450 medlemsföretag vilka framför allt verkar inom bygg- och fordonsindustrin. Organisationen arbetar bland annat med arbetsgivarfrågor, opinionsbildning, utbildning och auktorisation. Glasbranschföreningen är en organisation inom Svenskt Näringsliv. Vårt kansli finns placerat på Södermalm i Stockholm. Här driver kanslipersonal, i samverkan med olika arbetsgrupper där medlemsföretagen finns representerade, en mängd olika projekt och utbildningar i syfte att utveckla branschen.

Om rollen

Som vd på Glasbranschföreningen har du det övergripande ansvaret för organisationens verksamhet och du arbetar på uppdrag av styrelsen. I rollen ska du leda och samordna organisationen i syfte att skapa de bästa förutsättningarna och medlemsnytta för våra medlemsföretag. Det innebär att föreningen fortsatt ska vara ett bra arbetsgivarstöd genom att hjälpa och företräda medlemmarna inom arbetsgivarfrågor samt vara en god rådgivare i branschfrågor. Det innebär också att arbeta med opinionsbildning och påverkan i branschgemensamma frågor.

Som vd säkerställer och utvecklar du arbetet med att bedriva auktorisation och certifiering, att erbjuda relevanta kurser/utbildningar av hög kvalitet för att säkra kompetensförsörjning och rekrytering, samt att skapa mötesplatser för gemensam utveckling.

Vi söker en klok, trygg och tillgänglig ledare för kansliet som tillsammans med dess nio medarbetare arbetar att nå uppsatta mål. Som ledare ska du värna att man fortsätter vara en attraktiv arbetsgivare för kompetenta medarbetare samt att arbetet fortsatt präglas av ett tillitsfullt och positivt arbetsklimat.

Glasbranschföreningen är en av Svenskt Näringslivs medlemsorganisationer. Det innebär att du tar en aktiv del i organisationens arbete och har ett nära samarbete med andra bransch- och arbetsgivarorganisationer inom Svenskt Näringsliv.

Du representerar och företräder Glasbranschföreningen i många olika externa sammanhang som talesperson och trivs i denna roll.

Vem är du?

  • Du har erfarenhet av ledarskap från en branschorganisation eller i en annan medlemsburen organisation.
  • Du är en coachande och trygg ledare som skapar förtroende och utvecklar såväl verksamhet som medarbetare.
  • Du har en god kunskap om svensk arbetsmarknad och dess partsfrågor, med god förståelse och intresse för näringspolitik och politiska processer.
  • Du har en god förståelse för medlemsföretagens affärsutmaningar.
  • Du är en god kommunikatör med en god förmåga att uttrycka dig på både svenska och engelska, då vi samarbetar med våra nordiska systerorganisationer.
  • Du trivs i externa sammanhang och som talesperson.
  • Du har en relevant akademisk examen.
  • Kunskap och erfarenhet från byggbranschen är meriterande.
  • Du är nyfiken, engagerad och vill skapa de allra bästa förutsättningarna för den svenska glasbranschen.

I denna rekrytering samarbetar vi med Brightness Executive Search. För ytterligare information, kontakta Susanne Ahlström, 070-6044297, susanne.ahlstrom@brightness.se.

Varmt välkommen med din ansökan (CV + personligt brev) snarast möjligt, dock senast den 29 maj.

Gå till ansökningsformuläret