Image
Daniel Dåverhög, Henrik Erdalen, Helene Borefjord, Västfastigheter, Elin Hultman, Christian Wahlström, Mattias Lind, Lars Zackrisson, White.
Daniel Dåverhög, Henrik Erdalen, Helene Borefjord, Västfastigheter, Elin Hultman, Christian Wahlström, Mattias Lind, Lars Zackrisson, White.

Glaspriset till Regionens hus för innovativ glasarkitektur

Glaspriset 2020
2020-08-27 07:10

Glaspriset 2020 går till Regionens hus, beläget mellan Nils Ericssonterminalen och nya Hisingsbron i centrala Göteborg. Tre huskroppar, varav ett höghus med 16 våningar, samtliga helt i glas med screentryck för såväl design som funktion bidrar till att Glaspriset-vinnaren också uppfyller kraven på Miljöbyggnad Guld.

– Det är fantastiskt roligt att få uppskattning för något vi själva är mycket nöjda med. I projektet med Regionens hus vi har varit ett bra team, i kreativt samarbete med Västfastigheter, Västra Götalandsregionen, Skanska och UPB. Vi försöker alltid ha höga mål med våra projekt och vid första mötet med UPB sade de: ”Vi ska vinna Glaspriset med er i det här projektet!” Det gjorde vi, och det är jätteroligt! säger Mattias Lind, på White och konstaterar att White nu vinner Glaspriset för andra gången, efter att Johanneberg Science Park korades till vinnare 2016.

Uttrycksfull stadsmarkör

Regionens hus har effektiva glasfasader som bidrar till extremt låg energianvändning, solvärmelaster anpassade för kontorsarbete, ingen utvändig solavskärmning och glas som ändå bevarar klarheten i utsikten. För maximal kontakt med omgivningen valdes en bandfasad med omväxlande transparenta och täta band. Det mynnade ut i cirka 70 procent tät och 30 procent glasad fasad.

– Vi har gett den lägre byggnadskroppen en stringent slät glasfasad, med ett homogent mörkgrönt screentryck. Höghuset, som är en platsmarkör, har en mer uttrycksfull fasad som är tonad från mörkgrönt i botten till skinande vitt i toppen. Den vita tonade övre delen kan ses som ställföreträdare för det gamla stationshuset, ”Vita huset”, som inte längre syns på långt håll i stadslandskapet, beskriver Mattias Lind.

Höghusets fasad har screentryckts i tre lager. Pärlemor för skimmereffekt, mörkgrönt tryck för kulör/toning och vitt som ljusreflektor och bakgrund. Toningen ger en direkt igenkänning vilket ger Regionen hus ett ansikte i staden och avtryck i minnet.

Runda hörn med böjda glas

– Kunskap är ett ledord i hela vår verksamhet. Med Glaspriset får vi ett kvitto på att vi har det. Vi klarar av komplicerade lösningar och lyckas få olika bärande konstruktioner, inte minst vid de rundade hörnen med böjda glas i Regionens hus att samverka, säger Edgars Tooms, försäljningschef hos UPB, som också pekar på de tuffa tolerans-, energi-, buller- och solvärmelastkrav som projektet innehöll.

Han poängterar att varje projekt är unikt och har sina utmaningar som det gäller att hitta lösningar för.

– Dessutom är vi mycket stolta över att ha löst de komplicerade förbindelselänkarna mellan det gamla stationshuset och de nya byggnaderna, där har vi lagt ner mycket tid och möda för det lyckade resultatet, påpekar han.

JURYNS MOTIVERING:

Bergslagbanans gamla stationshus strax norr om Göteborgs centralstation har renoverats och tillsammans med ett magnifikt tillägg, omvandlats till nya lokaler för Västra Götalandsregionens administration. Genom den gamla stationsbyggnadens huvudentré leds besökare via små länkbyggnader av glas och spegelglas (klädda med ett solskyddande kopparfärgat metallskikt), till tre nya kontorskroppar också helt i glas, varav den västra reser sig femton våningar över spårområdet och bildar ett nytt landmärke. De nya kontorslokalerna har extremt låg energianvändning. De helglasade fasaderna har täta horisontella fönsterband med solskyddsglas. Mellan de horisontella fönsterbanden löper täta glasband med screentryck i ett pixelmönster i tre lager; pärlemor för skimmer; vitt som bakgrund och ljusreflektor; mörkgrönt för kulör och toning. Varje glasband har en egen täthetsgradering på vägen upp mot den vita överdelen. Den gröna kulören är fint avstämd mot stationsbyggnadens koppartak. Och de små länkbyggnaderna ger associationer till järnvägsvagnar. Sammantaget ett mycket imponerande projekt som utvecklar den samtida glasarkitekturen på ett innovativt och självständigt sätt.

FAKTA – REGIONENS HUS

Projektets namn: Regionens hus i Göteborg
Byggherre: Västfastigheter
Arkitekt: White Arkitekter
Glasentreprenör: UPB
Glasleverantör: Saint-Gobain, screentryck av Glassbel
Byggsystem: Glas i fasad: Wicona
Invändiga partier: Wicona, Moelven

Se filmen om projketet

Hedersomnämnande 

Dungen - Tullverkets nya kontorshus i Malmö

Dungen. Foto: Markus Linderoth
Foto: Markus Linderoth

JURYNS MOTIVERING:

Den nya kontorsbyggnaden för Tullverket i Hyllie, är ett bokstavligen lysande exempel på hur många rumsliga kvaliteter som kan erhållas med beprövad glasteknik och ett ekonomiskt hållbart tänkande. Ett stort glasatrium är placerat mot norr för att undvika överhettning och för att ta in ett behagligt norrljus långt in i kontorslokalerna. Det stora glashörnet blir ett motiv i staden - skickligt placerat i fonden av Arénagatan. Spänger och gångbroar sträcker sig över den lummiga innegården och låter personalen ta del av det grönskande glasrummet.

FAKTA – DUNGEN

Byggherre: Wihlborgs Fastigheter AB
Arkitekt: FOJAB Arkitekter AB
Glasentreprenör: UBA Glas & Fasad AB
Glasleverantör: AGC Interpane
Byggsystem: Schüco FWS 50

OM GLASPRISET

Glaspriset är Glasbranschföreningens tävling om bästa glasbyggnadsprojekt Glaspriset delas ut vartannat år. Glaspriset 2020 går till ett glasbyggnadsprojekt som färdigställts under 2018 eller 2019 i Sverige. I år delas priset ut för tionde gången.

Mer information och citat

Mattias Lind, White Arkitekter, tel. 031-60 86 15
Henrik Erdalen, Byggherreombud Nya Regionens Hus på Västfastigheter, tel. 070-020 61 32
Edgar Tooms, UPB, tel. +371 26616895
Melinda Lemke, Glasbranschföreningen, tel. 08-453 90 75, melinda.lemke@gbf.se

Ladda hem pressmaterial i nyhetsrummet

Text: Mikael Ödesjö
Bilder: Magnus Östh och Åke E:son Lindman

Bilder - Regionens hus vinner Glaspriset 2020