Image
Logotyp för Bygg- och anläggningssektorns färdplan för fossilfri konkurrenskraft

Har du ett engagemang för hållbarhetsfrågor i glasbranschen?

FÄRDPLAN 2045
2020-10-27 13:41

– Då kan det vara just dig vi söker!

I juli 2020 skev Glasbranschföreningen under bygg- och anläggningssektorns färdplan för fossilfri konkurrenskraft, med målet att år 2030 ha halverat utsläppen av växthusgaser och senast 2045 vara helt klimatneutral.

Under 2020-2021 pågår i enlighet med färdplanen arbetet med att kartlägga utsläppen i vår bransch. Nästa steg blir att skapa framtidsbilden av en klimatneutral glasbransch för att därefter kunna staka ut vägen dit – med tydliga delmål för alla branschens aktörer att enas kring.

Glasbranschföreningen söker nu engagerade personer i våra medlemsföretag som vill vara med och utforma branschens färdplan. Du bör sitta med i företagets ledningsgrupp eller ansvara för företagets hållbarhetsarbete.

Vad ingår i uppdraget?

Två digitala workshoppar
Vi söker personer som vill delta i två digitala workshoppar. Den första äger rum 25 november och den andra i januari/februari 2021. Varje workshop pågår under cirka tre timmar.

Vid det första tillfället arbetar vi med att definiera ett önskvärt framtida läge med en målbild för hur klimatutmaningarna ska hanteras i branschen. Vi undersöker vilka åtaganden och etappmål som stöder utvecklingen till ett fossilfritt 2045. Resultatet kommer att ligga till grund för den åtgärdsplan som vi ska ta fram i nästa steg – om detta handlar den andra workshoppen.

Det är inget krav på att man ska kunna delta vid båda tillfällena för att få vara med, men det är positivt om man kan göra det och personer som kan vara med vid båda tillfällena kommer att prioriteras.  

Eget researcharbete
Som deltagare kommer du, utöver tiden du lägger på respektive workshop, även att behöva lägga ett par timmar på research inför och efter workshoppen.

Micael Westerberg om sitt engagemang i projektet

En av de företagsledare som redan är engagerade i färdplansarbetet är Micael Westerberg på Tannefors Glas i Linköping. Så här upplever han projektet:

”Vi vet ju alla idag att vi inte har något annat val än att ställa om till ett fossilfritt samhälle och då måste man ju börja i någonstans. För oss var det första steget att engagera oss i det här arbetet med kartläggningen av utsläppen i glasbranschen. Ett arbete som på många sätt varit väldigt givande. Även om vi har branschens utsläpp i fokus så har det givit mig och Tannefors Glas ny kunskap som vi har haft direkt nytta av. Nu är det ”hands on” som gäller – vi får nya fakta och kunskaper om hur vi med små medel kan göra stor skillnad i våra klimatavtryck. Det finns mycket man kan göra som inte behöver vara så svårt. Till exempel hade vi, bara två veckor in i projektet, ställt om bränslet för våra bilar till förnybart och fossilfritt HVO-bränsle. Det känns jättebra!

När vi gick in i projektet kände jag en viss oro över att kanske stöta på motstånd hos personalen, men det har faktiskt varit precis tvärt om. Alla tycker att det här är viktigt och känner stolthet för de förbättringar vi gör. Det har blivit lite som en sport och jag är en riktig tävlingsmänniska så jag känner mig peppad av utmaningen. Jag vill verkligen rekommendera branschkollegor att engagera sig i projektet – det är viktigt för branschen att vi säkerställer att vi hänger med och inte tappar konkurrenskraft och om du vill och satsar kan det också ge dig ett visst försprång i den omställning av företaget, som vi alla på sikt måste göra.”
– Micael Westerberg, Tannefors Glas

Välkommen med din intresseanmälan!

Om du tror att det här uppdraget skulle passa dig eller din kollega hoppas vi att du hör av dig till oss med en intresseanmälan. Det är Melinda Lemke, projektledare inom glas- och metallentreprenad på Glasbranschföreningen som håller i projektet – ring 08-453 90 75 eller mejla till melinda.lemke@gbf.se.